Các Ngành Của Trường Kinh Tế Quốc Dân

*

TT

Ngành/Chương trình học bằng tiếng Việt

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hòa hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển chọn

2017

2018

2019

1

Kinh tế quốc tế

7310106

120

A00,A01,D01,D07

27,00

24,35

26,15

2

Kinh doanh quốc tế

7340120

120

A00,A01,D01,D07

26,75

24,25

26,15

3

Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng

7510605

60

A00,A01,D01,D07

-

23,85

26,00

4

Kế toán

7340301

240

A00,A01,D01,D07

27,00

23,60

25,35

5

Kiểm toán (tách ra từ bỏ ngành Kế toán)

7340302

120

A00,A01,D01,D07

Xem điểm trúng tuyển chọn ngành kế toán

-

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng bóc tách thành 03 ngành bắt đầu (6,7,8) sau đây:

-

-

A00,A01,D01,D07

26,00

22,85

25,00

6

Ngân hàng (tách ra tự ngành TC-NH)

CT1

150

A00,A01,D01,D07

Xem điểm trúng tuyển ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

7

Tài chủ yếu công (tách ra từ bỏ ngành TC-NH)

CT2

100

A00,A01,D01,D07

8

Tài chủ yếu doanh nghiệp (tách ra từ bỏ ngành TC-NH)

CT3

150

A00,A01,D01,D07

9

Bảo hiểm

7340204

160

A00,A01,D01,D07

24,00

21,35

23,35

10

Marketing

7340115

250

A00,A01,D01,D07

26,50

23,60

25,60

11

Thương mại năng lượng điện tử

7340122

60

A00,A01,D01,D07

-

23,25

25,60

12

Kinh doanh yêu thương mại

7340121

230

A00,A01,D01,D07

26,00

23,15

25,10

13

Bất động sản

7340116

130

A00,A01,D01,D07

24,25

21,50

23,85

14

Quản trị khách sạn

7810201

60

A00,A01,D01,D07

26,00

23,15

25,40

15

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

7810103

120

A00,A01,D01,D07

25,25

22,75

24,85

16

Quản trị kinh doanh

7340101

280

A00,A01,D01,D07

26,25

23,00

25,25

17

Quản trị nhân lực

7340404

120

A00,A01,D01,D07

25,75

22,85

24,90

18

Luật

7380101

60

A00,A01,D01,D07

25,00

-

23,10

19

Luật kinh tế

7380107

120

A00,A01,D01,D07

-

22,35

24,50

20

Kinh tế

7310101

200

A00,A01,D01,D07

25,50

22,75

24,75

21

Kinh tế phát triển

7310105

220

A00,A01,D01,D07

-

22,30

24,45

22

Thống kê ghê tế

7310107

120

A00,A01,D01,D07

24,00

21,65

23,75

23

Toán ghê tế

7310108

60

A00,A01,D01,D07

23,25

21,45

24,15

24

Hệ thống tin tức quản lý

7340405

120

A00,A01,D01,D07

24,25

22,00

24,30

25

Công nghệ thông tin

7480201

120

A00,A01,D01,D07

-

21,75

24,10

26

Khoa học máy tính xách tay

7480101

60

A00,A01,D01,D07

24,50

21,50

23,70

27

Khoa học tập quản lý

7340401

120

A00,A01,D01,D07

-

21,25

23,60

28

Quản lý công

7340403

60

A00,A01,D01,D07

-

20,75

23,35

29

Quản lý khoáng sản và môi trường xung quanh

7850101

70

A00,A01,D01,D07

-

20,50

22,65

30

Quản lý khu đất đai

7850103

60

A00,A01,D01,D07

-

20,50

22,50

31

Quản lý dự án công trình

7340409

60

A00,A01,D01,B00

-

22,00

24,40

32

Kinh tế đầu tư

7310104

180

A00,A01,D01,B00

25,75

22,85

24,85

33

Kinh tế nông nghiệp

7620115

80

A00,A01,D01,B00

23,75

20,75

22,60

34

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

110

A00,A01,D01,B00

24,25

20,75

22,30

35

Quan hệ công chúng

7320108

60

A01,D01,C03,C04

-

24,00

25,50

36

Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2)

7220201

140

A01,D01,D09,D10

34,42

30,75

33,65

37

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2)

POHE

300

A01,D01,D07,D09

31,00

28,75

31,75

Các chương trình học bởi tiếng Anh (môn tiếng Anh thông số 1)

1

Quản trị marketing (E-BBA)

EBBA

160

A00,A01,D01,D07

25,25

22,10

24,25

2

Quản lý công và cơ chế (E-PMP)

EPMP

80

A00,A01,D01,D07

23,25

21,00

21,50

3

Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary)

EP02

50

A00,A01,D01,D07

-

21,50

23,50

4

Khoa học dữ liệu trong kinh tế & sale (DSEB)

EP03

50

A00,A01,D01,D07

-

-

23,00

5

Kinh doanh số (E-BDB)

EP05

50

A00,A01,D01,D07

-

-

23,35

6

Phân tích kinh doanh (BA)

EP06

50

A00,A01,D01,D07

-

-

23,35

7

Quản trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM)

EP07

50

A01,D01,D07,D10

-

-

23,15

8

Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI)

EP08

50

A01,D01,D07,D10

-

-

22,75

9

Công nghệ tài thiết yếu (BFI)

EP09

50

A00,A01,D07,B00

-

-

22,75

10

Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW)

EP04

50

A00,A01,D01,D07

-

-

24,65

11

Kiểm toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW)

EP12

50

A00,A01,D01,D07

Chương trình mới, ngành Kiểm toán

12

Kinh tế học tài chủ yếu (FE)

EP13

50

A00,A01,D01,D07

Chương trình mới, ngành ghê tế

Các lịch trình học bởi tiếng Anh (môn giờ đồng hồ Anh hệ số 2)

1

Khởi nghiệp với phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2)

EP01

120

A01,D01,D07,D09

-

28,00

31,00

2

Quản trị khách sạn thế giới (IHME - giờ đồng hồ Anh hệ số 2)

EP11

50

A01,D01,D09,D10

-

-

33,35

3

Đầu tứ tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2)

EP10

50

A01,D01,D07,D10

-

-

31,75

4

Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng tích hợp hội chứng chỉ thế giới (LSIC – giờ Anh thông số 2)