Cách Lấy Dữ Liệu Từ Icloud Về Iphone

Em có backup dữ liệu(danh bạ,lich,v.v..) từ iphone lên icloud(vào setting,icloud,chọn backup ngay), hnay ket nối itunes làm gì đó ko bít,kết quả mất sạch danh bạ