Fan vợ bạn đã biết chưa

Tên truyện: “Fan Vợ” – chúng ta đã biết chưa? (Lão bà phấn liễu giải quán quân hạ < ngu nhạc quyển >)

Tác giả: Xuân Đao Hàn.

QT: Wikidich.

Raw tuy nhiên ngữ Trung – Anh: MTLNovel – Get to lớn know about Wife fan.

Edit với beta: meomeoemlameo.

Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn thành 161 chương thiết yếu + 6 chương ngoại truyện.

Tình trạng edit: hoàn thành toàn bộ. Đã beta sơ sài lần 1.

Edit bìa: app Canva là một chân trời new