Hồ sơ y tế trường học

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác làm việc y tế ngôi trường học, bao gồm: quy định về cửa hàng vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm lo y tế có tương quan tới sức mạnh của học sinh trong trường học.

Bạn đang xem: Hồ sơ y tế trường học

Bạn đã xem: hồ sơ y tế trường học

 

1. đảm bảo các điều kiện về cấp cho thoát nước và dọn dẹp vệ sinh môi trường trong trường học

Đối với dự án công trình vệ sinh, Thông tư liên tịch 13 chính sách như sau:

- Về thiết kế:

+ Đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non: vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tại mục 5.2.7 với mục 5.5.8 của TCVN 3907:2011 kèm theo đưa ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với trường tè học; lớp tiểu học trong ngôi trường phổ thông có không ít cấp học cùng trong trường chăm biệt: vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 TCVN 8793:2011 kèm theo ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với ngôi trường THCS; ngôi trường THPT; lớp THCS, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học với trong trường siêng biệt: áp dụng theo mục 5.6 của TCVN 8794:2011 kèm theo đưa ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN.

- Về điều kiện bảo đảm hợp dọn dẹp vệ sinh nhà tiêu: vận dụng theo QCVN 01:2011/BYT theo Thông tứ 27/2011/TT-BYT;

- quanh đó ra, Thông tứ liên tịch số 13/2016 của cục Y tế và Bộ giáo dục và Đào tạo lao lý trường học phải có chỗ cọ tay cùng với nước sạch, xà chống hoặc dung dịch ngay cạnh khuẩn khác.

2. Bảo đảm các đk về chống y tế, nhân viên y tế trường học

- Thông tứ liên tịch 13/2016/BYT-BGDĐT nguyên lý trường học phải gồm phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, ngơi nghỉ vị trí dễ dàng cho công tác sơ cứu, cấp cứu và âu yếm sức khỏe học tập sinh;

- chống y tế của những trường tiểu học, THCS, THPT, ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học, trường chuyên biệt được trang bị buổi tối thiểu 01 giường khám bệnh dịch và lưu bệnh dịch nhân, bàn có tác dụng việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị thao tác thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng đánh giá thị lực, cỗ nẹp chân, tay và một vài thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cung cấp cứu và quan tâm sức khỏe học sinh theo quyết định 1221/QĐ-BYT.

Mặt khác, theo Thông bốn liên tịch số 13 năm 2016, đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non cần có các trang bị, dụng cụ trình độ chuyên môn và dung dịch thiết yếu tương xứng với lứa tuổi;

3. Tổ chức triển khai các chuyển động quản lý, đảm bảo và chăm sóc sức khỏe học sinh

- Theo đó, Thông tứ liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định thực hiện kiểm tra sức mạnh vào đầu năm học để đánh giá tình trạng bổ dưỡng và sức khỏe: đo chiều cao, khối lượng đối với trẻ bên dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng, ngày tiết áp, nhịp tim, thị lực so với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên.

- Đo chiều cao, cân nặng nặng, ghi biểu trang bị tăng trưởng, theo dõi sự cải cách và phát triển thể lực đến trẻ bên dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần và cho trẻ em từ 24 tháng tuổi mang lại 6 tuổi từng quý một lần; theo dõi và quan sát chỉ số khối cơ thể (BMI) tối thiểu 02 lần/năm học để hỗ trợ tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực đối với học sinh phổ thông.

Ngoài ra, còn tổ chức các chuyển động khác ví dụ tại Thông bốn liên tịch số 13/2016 của BYT-BGDĐT.

 

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của bao gồm phủquy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục vàĐào tạo;

Căn cứ chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 mon 7 năm 2006 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc bức tốc công tác ytế trong các trường học;

Bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tứ liên tịch khí cụ về công tác y tế trường học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông bốn liên tịch này qui định vềcông tác y tế ngôi trường học, gồm những: quy định về cửa hàng vật chất, trang thiết bị,môi trường học tập, chăm lo y tế có tương quan tới sức mạnh của học sinh trongtrường học.

2. Thông bốn liên tịch này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; trườngtiểu học; trườngtrung học cơ sở; ngôi trường trung học rộng lớn và trường phổ thông có không ít cấp học;trường chuyên biệt không bao hàm trường dành cho tất cả những người tàn tật, khuyết tật vàtrường giáo chăm sóc (sau đây điện thoại tư vấn tắt là trường học); cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhâncó liên quan.

Điều 2. Giảithích tự ngữ

Trong Thông tư liên tịch này các từngữ dưới đây được gọi như sau:

1. Lau chùi trường học là những điều kiệnbảo đảm về môi trường, cơ sở vật chất trường, lớp, trangthiết bị, cơ chế vệ sinh dạy dỗ học, học tập tập, tập luyện thể dục, thể thao với chămsóc mức độ khỏe trong các trường học.

2. Bệnh, tật học mặt đường là các bệnh,tật học sinh mắc buộc phải có tương quan đến điều kiện dọn dẹp trường học tập không bảo đảm.

Điều 3. Kinh phíthực hiện

1. Nguồn ghê phí tiến hành công tácy tế trường học bao gồm:

a) Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế,giáo dục và huấn luyện và đào tạo hằng năm theo phân cấp chi tiêu hiện hành của những đơn vị;

b) Nguồn bảo hiểm y tế học sinh theoquy định hiện nay hành;

c) nguồn tài trợ, hỗ trợ của những tổ chức, cá nhân trong nước vànước không tính theo qui định của lao lý và các nguồn thu vừa lòng pháp khác.

2. Tởm phí tiến hành cho công tác ytế ngôi trường học nên được áp dụng đúng mục đích, đúng chính sách theo những quy định hiệnhành ở trong nhà nước.

3. Câu hỏi lập dự toán, chấp hành dựtoán cùng quyết toán gớm phí tiến hành công tác y tế trường học được áp dụngtheo các quy định hiện nay hành.

Chương II

NỘI DUNG CỦACÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Điều 4. Bảo đảmcác điều kiện về chống học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong ngôi trường học

1. Chống học

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non:đáp ứng yêu thương cầu xây đắp áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩnViệt phái mạnh (TCVN 3907: 2011) ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày23 tháng 8 năm 2011 của bộ trưởng cỗ Khoa học tập và công nghệ về việc chào làng tiêuchuẩn đất nước (sau đây gọi tắt là quyết định số 2585/QĐ-BKHCN);

b) Đối với trường tiểu học; lớp tiểuhọc trong trường phổ thông có rất nhiều cấp học với trong trường chăm biệt: đáp ứngyêu cầu xây đắp áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh ViệtNam (TCVN 8793: 2011) phát hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với trường trung học tập cơ sở;trường trung học phổ thông; lớp trung học tập cơ sở, lớp trung học phổ quát trongtrường phổ thông có tương đối nhiều cấp học với trong trường chuyênbiệt: đáp ứng nhu cầu yêu cầu xây dựng quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam giới (TCVN 8794: 2011) ban hành kèm theo quyết định số2585/QĐ-BKHCN .

2. Bàn ghế

a) Đối với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non:kích thước bàn ghế vận dụng theo Tiêu chuẩn Việt nam giới (TCVN 1993) bàn ghế họcsinh chủng loại giáo - Yêu mong chung;

b) Đối với trường tiểu học; trường trunghọc cơ sở; ngôi trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trườngchuyên biệt: form size bàn ghế vận dụng theo chỉ dẫn tại Thông tứ liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 mon 6 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo- bộ Khoa học tập và công nghệ - bộ Y tế lý giải tiêu chuẩnbàn ghế học sinh trường tè học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

3. Bảng phòng học đối với cấp học tập phổthông

a) các phòng học phải trang bị bảngchống lóa; có màu xanh da trời lá cây hoặc màu đen (nếu viết bằng phấn trắng), màu trắng(nếu viết bằng bút dạ);

b) Chiều rộng của bảng trường đoản cú 1,2m - 1,5m, chiều lâu năm bảng trường đoản cú 2,0m - 3,2m;

c) Bảng treo trọng điểm tường, mép bên dưới bảngcách nền phòng học tập từ 0,65m - 0,80m so với trường tiểu học với từ 0,8m - 1,0m đối với trường trung học cửa hàng và trung học tập phổ thông, khoảng chừng cáchtới mép bàn học tập sinh đầu tiên không bé dại hơn 1,8m.

4. Chiếu sáng

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo mầm mon:yêu cầu xây dựng áp dụng theo hình thức tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt phái mạnh (TCVN3907:2011) phát hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

b) Đối với trường tè học; lớp tiểuhọc vào trường phổ thông có không ít cấp học cùng trong trường siêng biệt: yêu cầuthiết kế áp dụng theo khí cụ tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN 8793:2011)ban hành kèm theo ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với trường trung học tập cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học tập phổ thôngtrong trường phổ thông có không ít cấp học với trong trường chuyên biệt: yêu thương cầuthiết kế áp dụng theo vẻ ngoài tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt phái nam (TCVN8794:2011) phát hành kèm theo ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN.

5. Đồ nghịch chotrẻ em vào trường học

Đồ đùa cho trẻ em ở các trường họcphải đảm bảo an toàn theo hiện tượng tại Thông tư số16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng bốn năm 2011của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành về việc trang bị, quản lí lý, áp dụng đồ chơitrẻ em trong nhà trường.

Điều 5. Bảo đảmcác điều kiện về cấp cho thoát nước với vệsinh môi trường thiên nhiên trong trường học

1. Bảo đảm nước uống, nước sinh hoạt

a) trường học cung ứng đủ nước uốngcho học tập sinh, buổi tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về mùa đông cho một học tập sinhtrong một trong những buổi học;

b) trường học cung cấp đủ nước sinhhoạt cho học sinh, buổi tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một trong những buổi học; nếudùng hệ thống cấp nước bởi đường ống thì từng vòi áp dụng tối đa cho 200 họcsinh trong 1 trong các buổi học;

c) Trường học tập có học viên nội trúcung cấp đủ nước nhà hàng siêu thị và sinh hoạt, về tối thiểu 100 lít mang đến một học sinh trong24 giờ;

d) những trường học áp dụng nguồn nướctừ các cơ sở đủ điều kiện cung cấp nước nhà hàng và nước sinh hoạt. Ngôi trường hợptrường học tự hỗ trợ nguồn nước thì chấtlượng phải bảo đảm an toàn tiêu chuẩn chỉnh về nước siêu thị nhà hàng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCVN 01:2009/BYT) phát hành kèm theo Thông bốn số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6năm 2009 của bộ trưởng bộ Y tế phát hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về hóa học lượngnước nạp năng lượng uống; về nước khoáng thiên nhiênvà nước uống đóng chai theo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông (QCVN 6 -1:2010/BYT)ban hành cố nhiên Thông tứ số 34/2010/TT-BYT ngày thứ 2 tháng 6 năm 2010 của Bộtrưởng cỗ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật đất nước đối vớinước khoáng thiên nhiên và đồ uống đóngchai; về nước ngơi nghỉ theo Quy chuẩn kỹ thuật non sông (QCVN 02:2009/BYT) banhành tất nhiên Thông bốn số 05/2009/TT-BYT ngày 17 mon 6 năm 2009 của bộ trưởngBộ Y tế phát hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về chất lượng nước sinh hoạt.

2. Công trình vệ sinh

a) Về thiết kế:

- Đối cùng với cơ sởgiáo dục mầm non: yêu thương cầu kiến tạo áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định trên mục5.2.7 cùng mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn Việt nam giới (TCVN3907:2011) phát hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với trường đái học; lớp tiểu họctrong trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học với trong trường chuyên biệt: yêu cầuthiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định trên mục 5.6.1, mục 5.6.2 cùng mục 5.6.3của Tiêu chuẩn Việt nam giới (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với trường trung học tập cơ sở; trườngtrung học phổ thông; lớp trung học cơ sở,lớp trung học thêm trong ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học cùng trong trườngchuyên biệt: yêu thương cầu xây dựng áp dụng theo phép tắc tại mục 5.6 của Tiêu chuẩnViệt phái mạnh (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.

b) Về điều kiệnbảo đảm hợp lau chùi và vệ sinh nhà tiêu: vận dụng theo Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tứ số 27/2011/TT-BYT ngày 24 mon 6 năm2011 của cục trưởng bộ Y tế phát hành quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về chuồng xí -Điều kiện bảo đảm an toàn hợp vệ sinh;

c) Trường học tập phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch gần cạnh khuẩn khác.

3. Thu gom và xử trí chất thải

a) trường học buộc phải có khối hệ thống cốngrãnh nước thải mưa, nước thải sinh hoạt,không nhằm nước ứ đọng bao phủ trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng biệt cho khu vực phòng thí nghiệm, cơsở thực hành, phòng y tế, bên bếp, quần thể vệ sinh, khu vực nuôi động vật hoang dã thí nghiệm;

b) các trường học vừa lòng đồng với những cơsở đủ điều kiện thu gom, cách xử trí chất thải, rác rưởi thải sinh hoạt. Trường hợp trườnghọc từ bỏ thu gom, xử lý thì phải đảm bảo an toàn theo qui định tại khoản 4, mục VII, phầnII của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2010/BYT) dọn dẹp phòng bệnh dịch truyềnnhiễm trong những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèmtheo Thông bốn số 46/2010/TT-BYT ngày 29 mon 12 năm 2010của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốcgia về dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh dịch truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân” (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thông tư số 46/2010/TT-BYT).

Điều 6. Bảo đảmcác đk về an toàn thực phẩm

1. Trường học có nhà bếp ăn nội trú, bántrú

a) bảo đảm các điều kiện cơ sởvật hóa học về an toàn vệ sinh lương thực theo khoản 1, khoản 2, khoản3, mục VI cùng yêu cầu dọn dẹp và sắp xếp đối với vận động bảo quản, chế biến thực phẩmtheo khoản 5 của Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn (QCVN 07:2010/BYT) phòng phòng bệnhtruyền nhiễm trong số cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hànhkèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ;

b) phòng bếp ăn, nhà ăn (khu vực nạp năng lượng uống),căng tin vào trường học đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Thông tứ số30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của cục trưởng bộ Y tế biện pháp về điềukiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịchvụ ăn uống uống, kinh doanh thức ăn uống đường phố;

c) Đối cùng với người làm việc tại đơn vị ăn,bếp ăn uống trong trường học phải đảm bảo an toàn các yêu ước về sức khỏe theo cơ chế tạiThông tứ số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Y tế quy địnhvề đk chung bảo đảm an ninh thực phẩm so với cơ sở sản xuất, ghê doanhthực phẩm.

2. Đối với những trường học không có bếpăn nội trú, phân phối trú ký hợp đồng với các cơ sở có giấy ghi nhận cơ sở đầy đủ điềukiện bình an thực phẩm để cung ứng thức nạp năng lượng cho học sinh;căng tin ở trong phòng trường phải bảo đảm an toàn yêu cầu tại điểm bkhoản 1 Điều này.

Điều 7. Bảo đảmmôi ngôi trường thực thi chế độ và xây dựng những mối quan hệ nam nữ xã hội vào trườnghọc, link cộng đồng

1. Ban quan tâm sức khỏe học sinh cóphân công trách nhiệm rõ ràng cho những thành viên và tổ chức họp về tối thiểu 01 lần/họckỳ.

2. Triển khai các chủ yếu sách, quy địnhvà chế độ âu yếm sức khỏe học viên trong ngôi trường học.

3. Thành lập mốiquan hệ giỏi giữa thầy thầy giáo với học sinh và học viên với học sinh; xây dựng môi trường thiên nhiên trường học lành mạnh, không riêng biệt đốixử, không bạo lực.

4. Tạo mối liên hệ giữa ngôi trường họcvới mái ấm gia đình và cộng đồng để góp đỡ, hỗ trợ âu yếm sức khỏe học tập sinh.

Điều 8. Bảo đảmcác đk về chống y tế, nhân viên cấp dưới y tế trường học

1. Chống y tế ngôi trường học

a) Trường học phải tất cả phòng y tếriêng, bảo đảm an toàn diện tích, ngơi nghỉ vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cho cứu vàchăm sóc sức mạnh học sinh;

b) phòng y tế của các trường tè học,trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trườngchuyên biệt được trang bị buổi tối thiểu 01giường khám dịch và lưu bệnh dịch nhân, bàn có tác dụng việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bịlàm câu hỏi thông thường, cân, thước đo, áp suất máu kế, nhiệt độ kế, bảng kiểm tra thịlực, cỗ nẹp chân, tay và một số trong những thuốc cần thiết phục vụcho công tác làm việc sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học viên theo chế độ tại Quyết địnhsố 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng tư năm 2008 của bộ trưởng cỗ Y tế phát hành danh mụctrang thiết bị, thuốc rất cần thiết dùng trong chống y tế học đường của các trườngtiểu học, trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông, trường phổ thông có khá nhiều cấp học.Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non cần phải có các trang bị, dụng cụ chuyên môn vàthuốc thiết yếu phù hợp với lứa tuổi;

c) có sổ khám căn bệnh theo mẫu A1/YTCS lao lý tại Thông tứ 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 củaBộ trưởng cỗ Y tế quy định hệ thống biểu chủng loại thống kê y tế áp dụng so với các khám đa khoa tuyến tỉnh, huyện, xã; sổ theo dõi sức khỏe họcsinh theo mẫu mã số 01 và sổ theo dõi và quan sát tổng hợptình trạng sức khỏe học viên theo mẫu số 02 quyđịnh tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

2. Nhân viên y tế ngôi trường học

a) nhân viên y tế ngôi trường học yêu cầu cótrình độ trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địaphương, các trường học sắp xếp nhân viên y tế trường học đáp ứng nhu cầu quy định tại Điểmnày hoặc cam kết hợp đồng cùng với Trạm Y tế xã, phường, thị xã (sau đây call tắt là Trạm Y tế xã) hoặc cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnhtừ hiệ tượng phòng khám đa khoa trở lên trên để âu yếm sức khỏe học sinh;

b) nhân viên y tế ngôi trường học đề nghị đượcthường xuyên update kiến thức trình độ chuyên môn y tế trải qua các bề ngoài hội thảo,tập huấn, đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dụctổ chức để thực hiện được các nhiệm vụ quy định;

c) nhân viên cấp dưới y tế trường học có nhiệmvụ tham mưu, tổ chức tiến hành theo phương tiện tại Điều 9, Điều 10 và những nhiệm vụ khác vày Lãnh đạo trường học tập phân công.

Điều 9. Tổ chứccác chuyển động quản lý, đảm bảo an toàn và âu yếm sức khỏe học sinh

1. Tiến hành kiểm tra sức khỏe vào đầu xuân năm mới học để reviews tình trạng dinh dưỡngvà mức độ khỏe: đo chiều cao, trọng lượng đối với trẻ dưới 36 mon tuổi; đo chiềucao, cân nặng nặng, máu áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh từ 36 mon tuổi trở lên.

2. Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồtăng trưởng, theo dõi và quan sát sự cải tiến và phát triển thể lực đến trẻ bên dưới 24 mon tuổi mỗitháng một lần với cho trẻ em từ 24 tháng tuổi mang lại 6 tuổi mỗiquý một lần; quan sát và theo dõi chỉ số khối khung người (BMI) ít nhất 02 lần/năm học tập để bốn vấnvề dinh dưỡng phải chăng và vận động thể lực so với học sinhphổ thông.

3. Tiếp tục theo dõi sức khỏe họcsinh, vạc hiện bớt thị lực, cong vẹo cột sống, căn bệnh răng miệng, rối loạn sứckhỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí, đưa đếncơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch theo phương pháp và áp dụng cơ chế học tập, rèn luyệnphù phù hợp với tình trạng sức khỏe.

4. Phối hợp với các cơ sở y tế có đủđiều khiếu nại để tổ chức triển khai khám, khám chữa theocác chuyên khoa mang lại học sinh.

5. Sơ cứu, cấp cho cứu theo phép tắc hiệnhành của bộ Y tế.

6. Tư vấn cho học tập sinh, giáo viên,cha bà bầu hoặc người giám hộ của học viên về những vấn đề tương quan đến căn bệnh tật,phát triển thể chất và ý thức của học tập sinh; trả lời cho học viên biết tựchăm sóc mức độ khỏe; trường đúng theo trong trường học tập có học sinh khuyết tật thì bốn vấn,hỗ trợ cho học viên khuyết tật hòa nhập.

7. Hướng dẫn tổchức bữa tiệc học đường đảm bảo an toàn dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, tương xứng vớiđối tượng và lứa tuổi đối với các trườngcó học viên nội trú, phân phối trú.

8. Phối phù hợp với cơ sở y tế địa phươngtrong việc tổ chức những chiến dịch tiêm chủng,uống vắc xin phòng căn bệnh cho học tập sinh.

9. Thông báo định kỳ buổi tối thiểu 01 lần/nămhọc với khi quan trọng về tình trạng sức khỏecủa học sinh cho bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học tập sinh. Nhân viên cấp dưới y tế trườnghọc đánh giá tình trạng mức độ khỏe học sinh vào cuối mỗi cấphọc để gia công căn cứ theo dõi sức mạnh ở cấp học tiếp theo.

10. Lập cùng ghi chép vào sổ thăm khám bệnh,sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ quan sát và theo dõi tổng thích hợp tình trạng sức mạnh họcsinh.

11. Liên tiếp kiểm tra, giám sátcác đk học tập, dọn dẹp trường lớp, an toàn thực phẩm, cung ứng nước uống,xà chống rửa tay. Dữ thế chủ động triển khai những biện pháp và cơ chế vệ sinh phòng, chốngdịch theo mức sử dụng tại Thông bốn số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơquan y tế.

12. Tổ chức triển khai những chươngtrình y tế, phong trào lau chùi phòng bệnh, tăng cường hoạt rượu cồn thể lực, bổ dưỡng hợp lý, xây dựng môi trường xung quanh không sương thuốc lá, không thực hiện đồ uốngcó hễ và những chất tạo nghiện.

Điều 10. Tổ chứccác chuyển động truyền thông, giáo dục sức khỏe

1. Biên soạn, sử dụng những tài liệutruyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung tương xứng với từng nhóm đối tượng vàđiều kiện ví dụ của từng địa phương.

2. Tổ chức truyền thông, giáo dục đào tạo sứckhỏe cho học viên và phụ huynh hoặc fan giám hộ về những biệnpháp phòng phòng dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng kháng ngộ độc thực phẩm; dinhdưỡng hòa hợp lý; hoạt động thể lực; chống chống mối đe dọa của thuốc lá; phòng chống mối đe dọa của rượu, bia; phòng kháng bệnh, tật học tập đường; chuyên sócrăng miệng; phòng chống những bệnh về mắt; phòng chống tai nạn ngoài ý muốn thương tích với cácchiến dịch truyền thông, giáo dục khác tương quan đến công tác y tế ngôi trường họcdo cỗ Y tế, Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản phát động.

3. Lồng ghép những nội dung giáo dục sứckhỏe, chống chống căn bệnh tật trong các giờ giảng.

4. Tổ chức cho học viên thực hành cáchành vi dọn dẹp cá nhân, lau chùi môi trường, phòng phòng dịch, căn bệnh truyền nhiễm;phòng chống ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡnghợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống tác hại củathuốc lá; phòng chống hiểm họa của rượu, bia; phòng phòng bệnh, tật học đường;chăm sóc răng miệng; chống chống những bệnh về mắt; phòng chống tai nạn đáng tiếc thươngtích trải qua các hình thức, mô hình phù hợp.

Điều 11. Thốngkê báo cáo và reviews về công tác y tế ngôi trường học

1. Report định kỳ, báo cáo đột xuất

a) Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt độngy tế trong năm học chậm nhất vào ngày 30 mon 5 theo mẫubáo cáo hình thức tại Phụ lục số 02 ban hành kèmtheo Thông bốn liên tịch này về Trạm Y tế làng mạc trên địa bàn, Phòng giáo dục đào tạo và Đàotạo, Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất theo phân cấp quản lý;

b) Thực hiện report đột xuất theoyêu mong của cơ quan thống trị cấp trên.

2. Đánh giá công tác làm việc y tế trường học

Các trường học tự tổ chức review kếtquả tiến hành công tác y tế ngôi trường học vào thời điểm cuối mỗi năm học:Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non reviews theo mẫu điều khoản tại Phụlục số 03 phát hành kèm theo Thông tư liên tịch này; trường tiểu học, trunghọc cơ sở, trung học tập phổ thông, trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trườngchuyên biệt reviews theo mẫu luật tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tứ liên tịchnày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệmcủa ngôi trường học

1. Tổ chức triển khai triển khai thực hiện đầy đủcác câu chữ về y tế trường học được biện pháp tại Thông tư liên tịch này.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đo lường và tính toán việcthực hiện những nhiệm vụ y tế trường học.

3. đảm bảo về các đại lý vật chất, trangthiết bị, thuốc cho nhân viên y tế trường học thực hiệnnhiệm vụ.

Xem thêm: Mua Tẩy Tế Bào Chết Body The Face Shop Làm Mưa Làm Gió Trên Thị Trường

4. Đề xuất với cơ quan gồm thẩm quyềnđể đảm bảo nhân lực tiến hành công tác y tế trường học.

5. Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe khoắn họcsinh, trưởng ban là đại diện thay mặt Ban giám hiệu, Phó trưởng phòng ban là Trạm trưởng TrạmY tế xã, ủy viên thường trực là nhân viên cấp dưới y tế trường học, các ủy viên khác làgiáo viên giáo dục thể chất, Tổng phụ trách Đội (đối cùng với cơ sở giáo dục tiểu học và trung học tập cơ sở), đạidiện Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ ngôi trường học, Ban đạidiện cha mẹ học sinh.

6. Trong trường hợp bao gồm quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, thay thế sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị, vật dụng học tập,đồ nghịch trẻ em, thuốc, trang máy y tế bắt buộc thực hiệnhoặc tư vấn với cơ quan tất cả thẩm quyền tiến hành theo các quy chuẩn, tiêu chuẩnhiện hành.

Điều 13. Tráchnhiệm của Trạm Y tế xã

1. Tạo ra kế hoạch chuyển động y tếtrường học trong kế hoạch vận động chung của Trạm Y tế xã hàng năm.

2. Cắt cử cán cỗ theo dõi công tácy tế trường học; cung ứng chuyên môn nghệ thuật để tiến hành quy định trên Thông tưliên tịch này.

3. Triển khai việc thống kê, báo cáo kếtquả vận động y tế trường học theo quy định.

Điều 14. Tráchnhiệm ở trong nhà Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo

1. Phối phù hợp với ngành Y tế địa phươngtham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác y tế ngôi trường họctrên địa bàn.

2. Đôn đốc, tính toán và thanh tra, kiểmtra các trường học tập trong việc triển khai các ngôn từ về công tác y tế trường họctheo lý lẽ tại Thông tư liên tịch này.

3. Phối phù hợp với ngành Y tế trong côngtác đào tạo, tập huấn siêng môn, nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học.

4. Phối hợp với ngành Y tế địa phươnghằng năm thực hiện tổng kết, reviews công tác y tế trường học tập trên địa bàn.

5. Thực hiện việc thống kê, báo cáo kếtquả chuyển động y tế trường học tập theo quy định.

6. Việc tuyển dụng nhân viên cấp dưới y tế trườnghọc phải tiến hành theo những quy định của các cơ quan gồm thẩm quyền.

7. Vào trường hợp bao gồm quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, sửa chữa thay thế trường học, sắm sửa trang thiết bị, đồ dùng học tập,đồ nghịch trẻ em, thuốc, trang đồ vật y tế phải triển khai hoặc tham mưu với cơquan có thẩm quyền thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

Điều 15. Tráchnhiệm của Trung chổ chính giữa Y tế huyện, Trung trung ương Y tế dự phòng tỉnh và Sở Y tế

1. Nhà trì và phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục tham mưu mang đến Ủy ban nhân dân những cấp trong câu hỏi lập kế hoạch,tổ chức chỉ huy thực hiện công tác làm việc y tế trường học tập trên địa phận theo phân cấp.

3. Tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra, giámsát các điều kiện lau chùi và vệ sinh trường học, lau chùi môi trường, phòng chống dịch bệnh,chăm sóc, cai quản sức khỏe học sinh và những nội dung công tác làm việc y tế trường họckhác theo phân cấp.

4. Thực hiện việc thống kê, báo cáo kếtquả hoạt động y tế trường học tập theo quy định.

Điều 16. Tráchnhiệm của các đơn vị trực thuộc cỗ Y tế và Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Cục Y tế dự trữ là phòng ban đầu mốicủa bộ Y tế; Vụ công tác học sinh, sv là ban ngành đầu mối của cục Giáo dụcvà Đào tạo ra trong câu hỏi triển khai các nội dung của Thông bốn liên tịch này.

2. Căn cứ tính năng nhiệm vụ của đơn vị, dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thựchiện và report công tác y tế trường học theo tính năng nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân những cấp

1. Từng năm phê duyệt planer về hoạtđộng y tế trường học của địa phương; công ty động đầu tư kinh phí, mối cung cấp nhân lực,cơ sở thứ chất bảo đảm an toàn tổ chức thực hiện xuất sắc công tác y tế trường học tập trên địabàn.

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tếtrường học các cấp hoặc bổ sung nhiệm vụ về y tế trường học mang đến Ban âu yếm sứckhỏe nhân dân cùng cấp. Trưởng phòng ban là chỉ huy Ủyban nhân dân, Phó trưởng phòng ban thường trực là chỉ đạo ngành Giáo dục, Phótrưởng ban chuyên môn là chỉ đạo ngành Y tế, những ủy viên là lãnh đạo ngành Tàichính, Nội vụ, chiến lược và đầu tư, bảo hiểm xã hội, Trung vai trung phong Y tế dự trữ tỉnh, huyện và các ban ngành, đoàn thểliên quan. Cắt cử nhiệm vụ rõ ràng cho những thành viên Ban chỉ huy theo chứcnăng nhiệm vụ.

3. Huy động những nguồn lực, nâng cấpcơ sở trang bị chất, nâng cấp môi trường, điều kiện học tập, điều kiện chăm sóc sứckhỏe trong những trường học tập trên địa bàn theo quy định.

4. Lãnh đạo các ngành phối hợp, thamgia thực hiện các ngôn từ về công tác làm việc y tế trường học tập trên địa bàn.

5. Vào quy hoạch, xây dựng, cải tạo,sửa chữa trị trường học, buôn bán trang thiết bị, vật dụng học tập, trang sản phẩm ytế, căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm phê lưu ý và chỉ huy thực hiện.

6. Có chính sách đãi ngộ đặc thù của địaphương nhằm thu hút đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc y tế ngôi trường học.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 18. Điềukhoản tham chiếu

Trong ngôi trường hợp những văn phiên bản tham chiếutrong văn phiên bản này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thìthực hiện nay theo hiện tượng tại văn phiên bản mới.

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông bốn liên tịch này có hiệu lựctừ ngày 30 mon 6 năm 2016.

2. Điều 4 của điều khoản về hoạt độngy tế trong số cơ sở giáo dục đào tạo mầm non ban hành kèm theo đưa ra quyết định số58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2008 của bộ trưởng BộGiáo dục cùng Đào tạo; Điều 4 của nguyên lý về chuyển động y tếtrong các trường đái học, trung học cơ sở, trường trung học rộng lớn và trườngphổ thông có không ít cấp học phát hành kèm theo ra quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày thứ tư tháng 12 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; ra quyết định số1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng bốn năm 2000 lý lẽ về lau chùi và vệ sinh trường học của Bộtrưởng bộ Y tế; Thông tứ liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYTngày 28 tháng 4 năm 2011 quy định những nội dung review công tác y tế trên cáctrường tè học, trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung họcphổ thông với trường phổ thông có không ít cấp học tập của Bộ giáo dục và Đào chế tạo và BộY tế; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm trước đó quyđịnh nội dung đánh giá công tác y tế tại những cơ sở giáo dục mầm non của cục trưởngBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo và bộ trưởng Bộ Y tế; những nội dung quy định tương quan đếnhướng dẫn hoạt động công tác y tế trường học so với các trường mầm non và phổthông tại Thông bốn liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học của cục Y tế với Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo bị bến bãi bỏ tính từ lúc ngày Thông tứ liên tịch này có hiệu lực.

Điều 20. Điềukhoản gửi tiếp

Đối với những trường học bây chừ đangsử dụng cùng vận hành, rất cần được xây dựng trong suốt lộ trình để bảo vệ các yêu cầu về quyhoạch, thiết kế, tạo ra theo những tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh hiện hành trước ngày01 mon 01 năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả vấnđề tạo nên hoặc nặng nề khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất phản ánh về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất (Vụ công tác học sinh, sinh viên) và bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng)để liên cỗ xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

Nơi nhận:- Văn phòng chủ tịch nước;- công sở Quốc hội và những UB của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- văn phòng công sở Chínhphủ: Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ,Công báo;- bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);- bộ trưởng liên nghành Bộ GD&ĐT(để báo cáo);- những Bộ, ban ngành ngang bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ;- kiểm toán nhà nước;- UBTW trận mạc tổ quốc Việt Nam;- cục KTVBQPPL (Bộ tư pháp);- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương;- những Vụ, Cục, Thanh tra, văn phòng và công sở thuộc bộ GD&ĐT, bộ YT;- các sở GD&ĐT, sở Y tế;- Cổng TTĐT: cỗ GD&ĐT, cỗ YT;- Lưu: VT, PC, CTHSSV (BGDĐT), VT, PC, YTDP (BYT).

DANH MỤC

CÁC PHỤ LỤC(Ban hành kèm theo Thông tứ liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22 mon 5 năm2016 quy định công tác y tế ngôi trường học của cục trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Phụ lục 01. Mẫusổ theo dõi và quan sát sức khỏe học sinh và mẫu mã sổ theo dõi và quan sát tổnghợp tình trạng sức khỏe học sinh

Mẫu 01. Sổ theodõi sức mạnh học sinh

Sổ quan sát và theo dõi sức khỏe học viên được intrên mẫu giấy A5 (14,8cm x 21cm), ngôi trường học địa thế căn cứ vào tuổi học viên để lựa chọn 1 trong những mẫu sổ bên dưới đây:

- Sổ quan sát và theo dõi sức khỏe học sinh dànhcho trẻ từ 3 tháng tuổi cho

- Sổ theo dõi sức khỏe học viên dànhcho học viên từ lớp 1 đến lớp 5

- Sổ theo dõi sức khỏe học sinh dànhcho học viên từ lớp 6 đến lớp 9

- Sổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên dànhcho học viên từ lớp 10 tới trường 12

Mẫu 02. Sổ theodõi tổng vừa lòng tình trạng sức mạnh học sinh

Phụ lục 02. Mẫubáo cáo công tác y tế trường học

Phụ lục 03. Mẫuđánh giá công tác làm việc y tế trường học áp dụng cho cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non

Phụ lục 04. Mẫuđánh giá công tác y tế trường học áp dụng cho những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

Khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm)

Phụ lục 01

MẪU 01. SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

(Banhành cố nhiên Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐTngày 12 mon 5 năm 2016 quy định công tác làm việc y tếtrường học của bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Bìasổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ cùng tên (chữ in hoa) …………..………... Nam giới □ nàng □

Ngày mon năm sinh: ……/………/………………………

Trường ……………………………………...……………….

Xã/phường/huyện/quận ………………….……………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh cơ sở giáo dục mầm non (3 mon tuổi đến

(Sổ này được thực hiện trong suốt cấp học, khi học viên chuyển trường cần mang theo để thường xuyên được quan sát và theo dõi sức khỏe)

(Trangnày sẽ được in vào mặt sau trang bìa)

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG

(Phầnnày vì chưng cha, mẹ học viên tự điền)

1. Họ với tên học viên (chữ in hoa)…………………………….……………………….. Nam giới □ nàng □

2. Ngày tháng năm sinh: ............/………./…………..

3. Họ và tên bố hoặcngười giám hộ: .......................................................................................

Nghề nghiệp …………………………….. Số điện thoại thông minh liên lạc.....................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................

4. Họ với tên người mẹ hoặc bạn giám hộ:......................................................................................

Nghề nghiệp ……………………………… Số điện thoại cảm ứng thông minh liên lạc ...................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................

5. Con thứ mấy: …………………………….. Tổng số nhỏ trong gia đình: .....................................

6. Tiền sử sức khỏe bạn dạng thân:..................................................................................................

a) Sản khoa:

- Bình thường□

- ko bình thường: Đẻ thiếu mon □Đẻ thừa tháng □ Đẻcó can thiệp □ Đẻ ngạt □

- mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai(nếu có cần ghi rõ tên bệnh:..............................................

...............................................................................................................................................

b) lịch sử từ trước bệnh/tật: Hen □ Động tởm □ không thích hợp □ Tim khi sinh ra đã bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT

Loại vắc xin

Tình trạng tiêm/uống vắc xin

Không

Không nhớ rõ

1

BCG

2

Bạch hầu, ho gà, uốn nắn ván

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

3

Bại liệt

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

4

Viêm gan B

Sơ sinh

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

5

Sởi

6

Viêm não Nhật bản B

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

7

…..

d) bây giờ có vẫn điều trị bị bệnh gì không? nếu như có, ghi rõ tên dịch và liệt kê cácthuốc sẽ dùng:

...............................................................................................................................................

7. Núm đổi add chỗ làm việc hoặc số điệnthoại (nếu có) ................................................................

...............................................................................................................................................

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành riêng cho học sinh

PHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (mỗi tháng/lần)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Tháng …./……

Nhân viên y tế trường học (NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Đánh giá triệu chứng DD:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân béo tốt □

Đánh giá tình trạng DD:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo phệ □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày dành cho học sinh ≥ 24 mon tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Quan sát và theo dõi về thể lực (Lần I - đầu xuân năm mới học, Lần II- giữa năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

Nhân viên y tế ngôi trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo tròn □

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân béo phệ □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo bệu □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành cho học sinh ≥ 36 tháng tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (Lần I - đầu năm học, Lần II- thân năm học, Lần III - cuốinăm học)