Lời nhận xét bằng tiếng anh

Nhận xét một sự vật, vụ việc là rất thịnh hành trong lúc hoc tiêng Anh với nói chuyện. Nếu bạn chuẩn bị luyện thi ielts, hãy học những cụm từ đưa ra nhận xét sau nhé. Rất có lợi đấy.

Bạn đang xem: Lời nhận xét bằng tiếng anh

*
*

Những chủng loại câu dấn xét bằng tiếng Anh hay


1. It seems to me that … (Với tôi, hình như là,)

2. In my opinion, … (Theo ý kiến tôi thì…)

3. I am of the opinion that …/ I take the view that ..(ý kiến của tôi là/ Tôi quan sát nhận vụ việc này là).

4. My personal view is that … (Quan điểm của riêng tôi là…).

5. In my experience … (Theo kinh nghiệm của tôi thì…).

6. As far as I understand / can see … (Theo như tôi phát âm thì…).

7. As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo quan điểm của tôi).

8. As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ từ bỏ nhừng gì tôi biết thì…).

9. I might be wrong but … (Có thể tôi không đúng nhưng…).

10. If I am not mistaken … (Nếu tôi ko nhầm thì…).

11. I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…).

12. It is claimed that … (Tôi tuyên ba rằng…).

13. I must admit that … (Tôi phải xác nhận rằng…).

14. I cannot deny that … (Tôi không thể từ chối rằng….).

15. I can imagine that … (Tôi rất có thể tưởng tượng ráng này….).

16. I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ mang lại là…).

17. Personally, I think … (Cá nhân tôi suy nghĩ rằng….).

Xem thêm: Tiết Lộ Bí Quyết Đi Bộ Đúng Cách Để Chân Thon ? Hướng Dẫn Đi Bộ Bằng Máy Đúng Cách Để Chân Thon

18. That is why I think … (Đó là tại sao tại sao tôi suy nghĩ rằng…).

19. I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn rằng rằng….).

20. I am not sure/certain, but … (Tôi không chắc nhưng…).

21. I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không cứng cáp lắm do tôi ko biết rõ ràng tình huống như thế nào).

22. I have read that … (Tôi đang đọc được rằng…).

23. I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi đang đo đắn về việc)

24. I have no opinion in this matter. (Tôi không có ý con kiến gì về câu hỏi này).

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

1. The fact is that …(Thực tế là…).

2. The (main) point is that … (Ý chính tại chỗ này là…).

3. This proves that … (Điều này chứng tỏ rẳng…).

4. What it comes down lớn is that … (Theo đầy đủ gì được để lại thì…) .

5. It is obvious that …(Hiển nhiên là…).

6. It is certain that … (Tất nhiên là….).

7. One can say that … (Có thể nói là…).

8. It is clear that … (Rõ ràng rằng….).

9. There is no doubt that … (Không còn nghi vấn gì nữa….).

Mẫu câu nhận xét bởi tiếng Anh nghỉ ngơi trên đã biểu đạt khá rõ. Hy vọng các bạn sẽ hiểu sâu rộng về kỹ năng tiếp xúc tiếng anh của mình. Chúc chúng ta học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi của mình.

mochijewellery.com ENGLISH CENTER – Đối tác của British Council

Số 72E Ngõ 283 è Khát Chân, hoàn Kiếm