Minh Tuyết Như Đã Dấu Yêu

<00:00.00>Bài Hát: Như Đã vết Yêu <00:04.00>Ca sĩ: bằng Kiều, Minh Tuyết<00:08.00><00:08.08><00:43.31>Trong đôi mắt anh <00:45.38>Em là tất cả<00:47.64><00:49.95>Là nguồn vui<00:51.39> <00:52.08>Là niềm hạnh phúc <00:53.70>Anh vết yêu<00:55.45><00:57.07>Nhưng em mong gì<00:58.88><00:59.63>Mình gặp mặt nhau <01:01.37>Lúc anh <01:02.81>Chưa ràng buộc<01:04.51><01:05.51>Và em ......

Bạn đang xem: Minh tuyết như đã dấu yêu

<01:06.77><01:07.96>Chưa trực thuộc về ai<01:10.95><01:11.14><01:13.88>Anh sẽ thay quên <01:15.95>Khung trời hoa mộng<01:18.64><01:20.01>Ngày hè bên em <01:21.95>Tình mình cho rất nhanh<01:25.08><01:26.89>Em sẽ vậy quên<01:28.83><01:29.58>Lần đầu <01:30.52>Mình đến mặt nhau<01:33.14>Nồng nàn <01:34.25>Như đã dấu yêu <01:36.75>Từ thuở nào<01:39.25><01:41.99>Anh đến với em ...<01:44.61>Với tất cả... Trung ương hồn<01:48.05><01:49.54>Em cho với anh <01:51.98>Với tất cả trái tim<01:55.56><01:56.62>Ta mang đến với nhau <01:59.31>Muộn màng mang lại đớn đau<02:02.56><02:03.25>Một lần cho mãi <02:05.13>Nhớ yêu đương ....<02:06.43><02:08.23>Dài lâu....<02:10.36><02:10.61><02:13.91>Trong hai con mắt anh <02:15.48>Em là vớ cả<02:17.97><02:19.85>Là niềm vui<02:21.02><02:22.09>Là mộng ước <02:23.65>Trong loáng giây<02:25.83><02:26.89>Em sẽ thế quên <02:29.26>Rằng bản thân <02:30.39>Đã đến trong nhau<02:32.45><02:33.38>Nồng nàn <02:34.38>Như đã dấu yêu thương <02:36.87>Từ thuở nào.<02:39.38><02:39.89><02:55.50><03:13.74>Anh sẽ cố quên <03:15.68>Khung trời hoa mộng<03:18.05><03:19.56>Ngày hè mặt em <03:21.93>Tình mình mang lại rất nhanh<03:25.12><03:26.92>Em sẽ vậy quên<03:28.81><03:29.56>Rằng mình<03:30.56>Đã đến trong nhau<03:32.75><03:33.38>Nồng nàn <03:34.24>Như sẽ dấu yêu <03:36.50><03:37.11>Từ thuở nào<03:39.17><03:42.13>Anh cho với em ...

Xem thêm: Top 8 Kem Tẩy Lông Hair Removal Cream, Kem Tẩy Lông Beauty Formulas Hair Removal Cream

<03:44.75>Với tất cả... Trung ương hồn<03:48.24><03:49.49>Em mang đến với anh <03:51.49><03:52.11>Với toàn bộ trái tim<03:55.54><03:56.60>Ta mang lại với nhau <03:59.30>Muộn màng cho đớn đau<04:02.62><04:03.31>Một lần mang đến mãi <04:05.44>Nhớ yêu thương ....<04:07.26><04:08.34>Dài lâu....<04:10.65><04:10.96><04:13.65>Trong hai con mắt anh <04:15.77>Em là vớ cả<04:18.01><04:19.91>Là niềm vui<04:21.15><04:22.09>Là mộng cầu <04:23.60>Trong nháng giây<04:25.48><04:27.22>Em sẽ núm quên <04:29.42>Rằng bản thân <04:30.61>Đã mang đến trong nhau<04:32.67><04:33.42>Nồng nàn <04:34.41>Như đang dấu yêu thương <04:36.86>Từ thuở nào.<04:39.24><04:39.61><04:41.84>Anh sẽ núm quên <04:44.22>Rằng mình <04:45.46>Đã mang đến trong nhau<04:47.59><04:48.34>Nồng nàn <04:49.53>Như vẫn dấu yêu <04:52.15><04:55.27>Từ thuở..... Nào....<04:59.81><05:00.06>
*

Như Đã vết Yêu


Đóng góp: tranhuy136
Lời bài hát Như Đã vệt Yêu
Trong đôi mắt anh em là vớ cảLà niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêuNhưng anh cầu gì Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộcVà em chưa, chưa thuộc về ai.Em sẽ nuốm quên size trời hoa mộngNgày hè mặt anh tình mình mang lại rất nhanhEm sẽ cầm quên thứ nhất mình đến bên nhauRộn ràng như vẫn dấu yêu từ thuở nào.<ĐK:>Anh mang lại với em với toàn bộ tâm hồnEm mang lại với anh với tất cả trái timTa đến với nhau muộn màng vào đớn đauMột lần cho mãi nhớ thương lâu năm lâu.Trong hai con mắt em, anh là vớ cảLà niềm vui, là mộng ước trong thoáng giâyAnh sẽ vậy quên rằng mình đã đến trong nhauNồng nàn như vẫn dấu yêu từ bỏ thuở nào.