Nữ có nên học công nghệ thực phẩm

em định nộp hồ sơ học ngành này ở ĐH Nông lâm nhưng em hoang mang. Mong thầy cô giúp em tư vấn về vấn đề đầu ra ngành này ở Việt Nam hiện nay. Cho em hỏi ĐH Nông lâm có liên kết với những doanh nghiệp chế biến thực phẩm nào không?


em \u0111\u1ecbnh n\u1ed9p h\u1ed3 s\u01a1 h\u1ecdc ng\u00e0nh n\u00e0y \u1edf \u0110H N\u00f4ng l\u00e2m nh\u01b0ng em hoang mang. Mong th\u1ea7y c\u00f4 gi\u00fap em t\u01b0 v\u1ea5n v\u1ec1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 \u0111\u1ea7u ra ng\u00e0nh n\u00e0y \u1edf Vi\u1ec7t Nam hi\u1ec7n nay. Cho em h\u1ecfi \u0110H N\u00f4ng l\u00e2m c\u00f3 li\u00ean k\u1ebft v\u1edbi nh\u1eefng doanh nghi\u1ec7p ch\u1ebf bi\u1ebfn th\u1ef1c ph\u1ea9m n\u00e0o kh\u00f4ng?","product_id":0,"type":0,"date":1334307691,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4808\/338401\/em-nghe-moi-nguoi-noi-nganh-cong-nghe-thuc-pham-rat-kho-xin-viec-lam.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hieubiet","name":"biet roi","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyenchienthang
*

Điều đầu tiên, tôi khuyên em hết sức bình tĩnh, đừng hoang mang về điều không không đáng phải hoang mang.

Bạn đang xem: Nữ có nên học công nghệ thực phẩm

Vấn đề em quan tâm thuộc về nhóm ngành Bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, gồm 3 chuyên ngành: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, Bảo quản chế biến NSTP và dinh du­ỡng nguời, Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm.

Kỹ sư ngành bảo quản chế biến nông sản thực phẩm có thể làm việc trong các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản - thực phẩm hay trong các cơ sở nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các sản phẩm từ thịt, cá; nghiên cứu và phát triển kỹ thuật bảo quản, chế biến các loại rau và trái cây; nghiên cứu các kỹ thuật bảo quản nông sản; nghiên cứu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nhu cầu tuyển dụng của lĩnh vực này hiện nay rất cao, rất nhiều doanh nghiệp đến đặt hàng sinh viên, các doanh nghiệp thu nhận sinh viên thực tập và chọn ứng viên ngay từ khi thực tập.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến: có đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành và quản lý doanh nghiệp tốt, sử dụng thành thạo Anh ngữ. Có khả năng hội nhập tốt trong môi trường làm việc mang tính toàn cầu hóa, đáp ứng một cách thiết thực nhu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đồng thời có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại các nước phát triển trên thế giới.

Xem thêm: Shop Thời Trang Tuyển Nhân Viên, Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Shop Thời Trang Tại Hcm

Đối tượng tuyển sinh: Tất cả các thí sinh trúng tuyển vào học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm hoặc các trường khác có nhóm ngành phù hợp với ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (kể cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) đáp ứng được trình độ tiếng Anh (TOEFL 450, IELTS 5 hoặc một trình độ quốc tế tương đương). Những sinh viên đăng ký vào chương trình nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ phải qua kỳ thi kiểm tra bắt buộc, các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh sẽ phải tham dự học kỳ dự bị. Dự kiến mức học phí trung bình 10 triệu/năm được trả theo đơn vị tín chỉ (có sự phân biệt giữa các môn học dạy bằng tiếng Việt với các môn chuyên ngành dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh).

Bằng tốt nghiệp: Sinh viên khi hội đủ các điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Kỹ sư chương trình tịên tiến ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm của trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh và xác nhận của trường Đại học UC Davis, Hoa kỳ. Trong quá trình học, các sinh viên không hội đủ điều kiện sẽ được sắp xếp tiếp tục học trong chương trình của lớp đào tạo chính qui bằng tiếng Việt và nhận bằng tốt nghiệp của hệ đào tạo tiếng Việt.

Cơ hội nghề nghiệp và học tập nâng cao: Kỹ sư tốt nghiệp chương trình tiên tiến có khả năng làm việc ở những vị trí quan trọng trong các công ty sản xuất thực phẩm trong và ngòai nước quản trị sản xuất như: quản lý chất lượng, xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm mới; các cơ sở nghiên cứu như viện, trường; các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Ngoài ra, có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.


\r\nV\u1ea5n \u0111\u1ec1 em quan t\u00e2m thu\u1ed9c v\u1ec1 nh\u00f3m ng\u00e0nh B\u1ea3o qu\u1ea3n v\u00e0 ch\u1ebf bi\u1ebfn n\u00f4ng s\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m, g\u1ed3m 3 chuy\u00ean ng\u00e0nh: B\u1ea3o qu\u1ea3n ch\u1ebf bi\u1ebfn n\u00f4ng s\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m, B\u1ea3o qu\u1ea3n ch\u1ebf bi\u1ebfn NSTP v\u00e0 dinh du­\u1ee1ng ngu\u1eddi, B\u1ea3o qu\u1ea3n ch\u1ebf bi\u1ebfn NS v\u00e0 vi sinh th\u1ef1c ph\u1ea9m.\r\nK\u1ef9 s\u01b0 ng\u00e0nh b\u1ea3o qu\u1ea3n ch\u1ebf bi\u1ebfn n\u00f4ng s\u1ea3n th\u1ef1c ph\u1ea9m c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m vi\u1ec7c trong c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p, s\u1ea3n xu\u1ea5t kinh doanh, c\u01a1 s\u1edf s\u1ea3n xu\u1ea5t ch\u1ebf bi\u1ebfn n\u00f4ng s\u1ea3n - th\u1ef1c ph\u1ea9m hay trong c\u00e1c c\u01a1 s\u1edf nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n k\u1ef9 thu\u1eadt b\u1ea3o qu\u1ea3n, ch\u1ebf bi\u1ebfn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb th\u1ecbt, c\u00e1; nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n k\u1ef9 thu\u1eadt b\u1ea3o qu\u1ea3n, ch\u1ebf bi\u1ebfn c\u00e1c lo\u1ea1i rau v\u00e0 tr\u00e1i c\u00e2y; nghi\u00ean c\u1ee9u c\u00e1c k\u1ef9 thu\u1eadt b\u1ea3o qu\u1ea3n n\u00f4ng s\u1ea3n; nghi\u00ean c\u1ee9u ki\u1ec3m tra ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m. Nhu c\u1ea7u tuy\u1ec3n d\u1ee5ng c\u1ee7a l\u0129nh v\u1ef1c n\u00e0y hi\u1ec7n nay r\u1ea5t cao, r\u1ea5t nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p \u0111\u1ebfn \u0111\u1eb7t h\u00e0ng sinh vi\u00ean, c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p thu nh\u1eadn sinh vi\u00ean th\u1ef1c t\u1eadp v\u00e0 ch\u1ecdn \u1ee9ng vi\u00ean ngay t\u1eeb khi th\u1ef1c t\u1eadp.\r\nTheo Quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh s\u1ed1: 7581\/Q\u0110-BGD\u0110T c\u1ee7a B\u1ed9 Gi\u00e1o d\u1ee5c v\u00e0 \u0110\u00e0o t\u1ea1o k\u00fd ng\u00e0y 29\/11\/2007, \u0110HN\u00f4ng l\u00e2m s\u1ebd tuy\u1ec3n sinh Ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0110\u00e0o t\u1ea1o Tt\u00ean ti\u1ebfn, ng\u00e0nh Khoa h\u1ecdc v\u00e0 c\u00f4ng ngh\u1ec7 th\u1ef1c ph\u1ea9m. Ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf tr\u00ean c\u01a1 s\u1edf ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ed1i t\u00e1c l\u00e0 \u0110\u1ea1i h\u1ecdc California Davis (UC Davis), Hoa K\u1ef3, m\u1ed9t trong top 50 c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ea1i h\u1ecdc th\u1ebf gi\u1edbi. Qu\u00e1 tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o s\u1ebd do c\u00e1c gi\u1ea3ng vi\u00ean c\u1ee7a khoa C\u00f4ng ngh\u1ec7 th\u1ef1c ph\u1ea9m, tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc N\u00f4ng l\u00e2m \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m c\u00f9ng v\u1edbi s\u1ef1 tham gia tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0 s\u1ef1 c\u1ed1 v\u1ea5n c\u1ee7a c\u00e1c gi\u00e1o s\u01b0 tr\u01b0\u1eddng UC Davis. N\u1ed9i dung gi\u1ea3ng d\u1ea1y, \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n c\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t v\u00e0 trang thi\u1ebft b\u1ecb th\u1ef1c h\u00e0nh th\u1ef1c t\u1eadp, h\u01b0\u1edbng t\u1edbi chu\u1ea9n m\u1ef1c qu\u1ed1c t\u1ebf v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c m\u00f4n h\u1ecdc chuy\u00ean ng\u00e0nh \u0111\u1ec1u s\u1eed d\u1ee5ng ti\u1ebfng Anh. Ngo\u00e0i ra, trong qu\u00e1 tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o, sinh vi\u00ean c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i tham gia c\u00e1c \u0111\u1ee3t th\u1ef1c t\u1eadp ng\u1eafn h\u1ea1n \u1edf n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i.\r\nM\u1ee5c ti\u00eau \u0111\u00e0o t\u1ea1o: \u0110\u00e0o t\u1ea1o ngu\u1ed3n nh\u00e2n l\u1ef1c \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb c\u00e1c ph\u1ea9m ch\u1ea5t ti\u00ean ti\u1ebfn: c\u00f3 \u0111\u1ea1o \u0111\u1ee9c t\u1ed1t, ki\u1ebfn th\u1ee9c chuy\u00ean m\u00f4n v\u1eefng v\u00e0ng, k\u1ef9 n\u0103ng th\u1ef1c h\u00e0nh v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p t\u1ed1t, s\u1eed d\u1ee5ng th\u00e0nh th\u1ea1o Anh ng\u1eef. C\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng h\u1ed9i nh\u1eadp t\u1ed1t trong m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng l\u00e0m vi\u1ec7c mang t\u00ednh to\u00e0n c\u1ea7u h\u00f3a, \u0111\u00e1p \u1ee9ng m\u1ed9t c\u00e1ch thi\u1ebft th\u1ef1c nhu c\u1ea7u ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a x\u00e3 h\u1ed9i trong qu\u00e1 tr\u00ecnh c\u00f4ng nghi\u1ec7p h\u00f3a v\u00e0 hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i h\u00f3a. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi c\u00f3 th\u1ec3 ti\u1ebfp t\u1ee5c theo h\u1ecdc c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o sau \u0111\u1ea1i h\u1ecdc t\u1ea1i c\u00e1c n\u01b0\u1edbc ph\u00e1t tri\u1ec3n tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi.\r\n\u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng tuy\u1ec3n sinh: T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c th\u00ed sinh tr\u00fang tuy\u1ec3n v\u00e0o h\u1ecdc h\u1ec7 ch\u00ednh quy c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc N\u00f4ng l\u00e2m ho\u1eb7c c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng kh\u00e1c c\u00f3 nh\u00f3m ng\u00e0nh ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi ng\u00e0nh Khoa h\u1ecdc v\u00e0 C\u00f4ng ngh\u1ec7 Th\u1ef1c ph\u1ea9m (k\u1ec3 c\u1ea3 nguy\u1ec7n v\u1ecdng 1 v\u00e0 nguy\u1ec7n v\u1ecdng 2) \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 ti\u1ebfng Anh (TOEFL 450, IELTS 5 ho\u1eb7c m\u1ed9t tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 qu\u1ed1c t\u1ebf t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng). Nh\u1eefng sinh vi\u00ean \u0111\u0103ng k\u00fd v\u00e0o ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh nh\u01b0ng ch\u01b0a c\u00f3 ch\u1ee9ng ch\u1ec9 ti\u1ebfng Anh s\u1ebd ph\u1ea3i qua k\u1ef3 thi ki\u1ec3m tra b\u1eaft bu\u1ed9c, c\u00e1c sinh vi\u00ean ch\u01b0a \u0111\u1ee7 tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 ti\u1ebfng Anh s\u1ebd ph\u1ea3i tham d\u1ef1 h\u1ecdc k\u1ef3 d\u1ef1 b\u1ecb. D\u1ef1 ki\u1ebfn m\u1ee9c h\u1ecdc ph\u00ed trung b\u00ecnh 10 tri\u1ec7u\/n\u0103m \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3 theo \u0111\u01a1n v\u1ecb t\u00edn ch\u1ec9 (c\u00f3 s\u1ef1 ph\u00e2n bi\u1ec7t gi\u1eefa c\u00e1c m\u00f4n h\u1ecdc d\u1ea1y b\u1eb1ng ti\u1ebfng Vi\u1ec7t v\u1edbi c\u00e1c m\u00f4n chuy\u00ean ng\u00e0nh d\u1ea1y ho\u00e0n to\u00e0n b\u1eb1ng ti\u1ebfng Anh).\r\nB\u1eb1ng t\u1ed1t nghi\u1ec7p: Sinh vi\u00ean khi h\u1ed9i \u0111\u1ee7 c\u00e1c \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n t\u1ed1t nghi\u1ec7p s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p b\u1eb1ng K\u1ef9 s\u01b0 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh t\u1ecb\u00ean ti\u1ebfn ng\u00e0nh Khoa h\u1ecdc v\u00e0 C\u00f4ng ngh\u1ec7 Th\u1ef1c ph\u1ea9m c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc N\u00f4ng L\u00e2m TP H\u1ed3 Ch\u00ed Minh v\u00e0 x\u00e1c nh\u1eadn c\u1ee7a tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc UC Davis, Hoa k\u1ef3. Trong qu\u00e1 tr\u00ecnh h\u1ecdc, c\u00e1c sinh vi\u00ean kh\u00f4ng h\u1ed9i \u0111\u1ee7 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eafp x\u1ebfp ti\u1ebfp t\u1ee5c h\u1ecdc trong ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh c\u1ee7a l\u1edbp \u0111\u00e0o t\u1ea1o ch\u00ednh qui b\u1eb1ng ti\u1ebfng Vi\u1ec7t v\u00e0 nh\u1eadn b\u1eb1ng t\u1ed1t nghi\u1ec7p c\u1ee7a h\u1ec7 \u0111\u00e0o t\u1ea1o ti\u1ebfng Vi\u1ec7t.\r\nC\u01a1 h\u1ed9i ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p v\u00e0 h\u1ecdc t\u1eadp n\u00e2ng cao: K\u1ef9 s\u01b0 t\u1ed1t nghi\u1ec7p ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh ti\u00ean ti\u1ebfn c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng l\u00e0m vi\u1ec7c \u1edf nh\u1eefng v\u1ecb tr\u00ed quan tr\u1ecdng trong c\u00e1c c\u00f4ng ty s\u1ea3n xu\u1ea5t th\u1ef1c ph\u1ea9m trong v\u00e0 ng\u00f2ai n\u01b0\u1edbc qu\u1ea3n tr\u1ecb s\u1ea3n xu\u1ea5t nh\u01b0: qu\u1ea3n l\u00fd ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, x\u00e2y d\u1ef1ng v\u00e0 th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh ph\u00e1t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi; c\u00e1c c\u01a1 s\u1edf nghi\u00ean c\u1ee9u nh\u01b0 vi\u1ec7n, tr\u01b0\u1eddng; c\u00e1c c\u01a1 s\u1edf kinh doanh th\u1ef1c ph\u1ea9m. Ngo\u00e0i ra, c\u00f3 th\u1ec3 ti\u1ebfp t\u1ee5c theo h\u1ecdc c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u0111\u00e0o t\u1ea1o sau \u0111\u1ea1i h\u1ecdc trong v\u00e0 ngo\u00e0i n\u01b0\u1edbc.\n","total_vote":-1,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":338401,"user":{"id":1,"login_name":"giocuondi","name":"rfgrfgfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ltd3kt1.ldxh