TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Chương 1 : Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Chương 2 : Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 3 : Phân tích công việc - Chương 4 : Quá trình tuyển dụng - Chương 5 : Đào tạo và phát triển - Chương 6: Quản trị và đánh giá thành quả - Chương 7: Lương và đãi ngộ vật chất - Chương 8: Quan hệ trong công việc - Chương 9: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

Bạn đang xem: Tài liệu quản trị nguồn nhân lực

Thông tin chia sẻ
Lượt xem: 1579 Lượt tải: 0
Chia sẻ:
*
I
*
I
*
I
*
Bình chọn:
Lượt bình chọn:
*

Giáo trình quản trị điều hành

Tác giả: Bùi Văn Danh; Nguyễn, Thị Ngọc Hoa; Nguyễn, Thành Long;


*

Nghiên cứu ảnh hưởng của thị hiếu người tiêu dùng trong việc lựa chọn phương thức quảng cáo ở Việt Nam :Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân

Tác giả: Bùi Văn Danh;


Xem thêm: Cách Làm Phụ Nữ Sướng Như Thế Nào, Khi Phụ Nữ Lên Đỉnh Sẽ Thế Nào

*

Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Bùi Văn Danh; Hà, Trọng Quang;


*

Nghiên cứu đến các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tung thành của cán bộ, nhân viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Bùi Văn Danh; Nguyễn, Thị Hoàng Yến;


Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 201620172018201920202021: 166.313