Thời Tiết Thừa Thiên Huế 3 Ngày Tới

Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
05:00
*
Rất nhiều mây
22°C98%NTN 8 km/giờ22°3%
06:00
*
Rất nhiều mây
22°C97%NTN 8 km/giờ22°3%
07:00
*
Nhiều Mây
23°C93%TN 7 km/giờ23°3%
08:00
*
Nhiều Mây
25°C85%TN 5 km/giờ25°2%
09:00
*
Trời nắng
26°C78%N 4 km/giờ29°2%
10:00
*
Trời nắng
28°C74%Đ 7 km/giờ31°2%
11:00
*
Trời nắng
28°C71%ĐĐB 9 km/giờ32°2%
12:00
*
Trời nắng
29°C71%ĐĐB 13 km/giờ33°3%
13:00
*
nắng nóng ấm
29°C71%ĐĐB 14 km/giờ33°5%
14:00
*
nắng và nóng ấm
29°C73%ĐĐB 17 km/giờ33°3%
15:00
*
nắng và nóng ấm
28°C76%ĐĐB 18 km/giờ32°4%
16:00
*
nắng nóng ấm
27°C81%ĐĐB 16 km/giờ31°5%
17:00
*
nắng và nóng ấm
26°C85%Đ 15 km/giờ30°6%
18:00
*
Trời trong
26°C89%Đ 14 km/giờ29°7%
19:00
*
Trời vào ít mây
25°C90%Đ 11 km/giờ28°16%
20:00
*
Trời trong ít mây
25°C92%ĐĐN 9 km/giờ28°16%
21:00
*
Trời trong ít mây
25°C94%ĐN 7 km/giờ28°17%
22:00
*
Trời trong ít mây
24°C94%N 6 km/giờ27°18%
23:00
*
Trời vào ít mây
24°C96%N 5 km/giờ27°18%

*