Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1 Bài 1

Tiếng Hàn sơ cấp bao gồm những ngữ pháp cơ bản nhất và được vận dụng nhiều tốt nhất trong cuộc sống hoặc câu văn mặt hàng ngày.

Bạn đang xem: Tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 1

Đặc biệt khi núm chắc phần lớn ngữ pháp sơ cấp này, các bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn thuần thục hơn. Đồng thời làm nền móng để học tập lên những điểm ngữ pháp trung - cao cấp. Du học nước hàn mochijewellery.com tổng vừa lòng 91 điểm ngữ pháp sơ cấp cho theo giáo trình tiếng Hàn sơ cấp của Đại học đất nước Seoul. Giáo trình tiếng Hàn Đại học đất nước Seoul là bộ giáo trình chuẩn nhất, được rất nhiều trường Đại học nước hàn sử dụng để dạy dỗ tiếng Hàn cho du học viên Quốc tế. Mong rằng cùng với 91 điểm ngư pháp sơ cấp cho này, bạn sẽ sử dụng giờ đồng hồ Hàn chính xác và dễ dãi hơn. Đặc biệt đang đạt điểm cao trong kỳ thi năng lượng tiếng Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cho phần 2 (Click để xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ nhà ngữ che khuất danh từ, biến đổi danh trường đoản cú thành công ty ngữ trong câu

- Danh từ tất cả phụ âm cuối + 은, danh từ không tồn tại phụ âm cuối + 는- Nhấn mạnh tay vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 밥은 맛있어요 > cơm trắng thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : tiểu từ nhà ngữ

- Tiểu nhà ngữ thua cuộc danh từ, phát triển thành danh từ thành công ty ngữ vào câu, tương tự 은/는- Danh từ có phụ âm cuối + 이, danh từ không tồn tại phụ âm cuối + 가- Nhấn mạnh vào phần công ty ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 이 집이 크네요 > căn nhà to quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh từ vào vai trò tân ngữ vào câu, là đối tượng người tiêu dùng (người, vật, nhỏ vật...) bị chủ ngữ ảnh hưởng lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 엄마가 김치를 사요 > bà mẹ tôi tải Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu định nghĩa, lép vế danh từ quan niệm nhằm giải thích cho nhà ngữ

- Đuôi câu này tức là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ đồng hồ HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : liệu có phải là ....? 

- Đuôi câu nghi ngờ của 입니다- Đuôi câu này có nghĩa là "Có yêu cầu là..."- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> các bạn có bắt buộc là học sinh không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > chúng ta Minsu có phải là người nước hàn không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu định nghĩa, lép vế danh từ có mang nhằm giải thích cho nhà ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ gần gũi trong tiếng Hàn, mức độ kính ngữ thấp hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học tập sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: không phải là

- Đuôi câu bao phủ định, che khuất danh từ nhằm mục đích phủ định chủ ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Không đề xuất là"- Là đuôi câu kính ngữ tối đa trong giờ Hàn, là dạng phủ định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi không hẳn là người việt nam Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > bạn này không hẳn là chúng ta của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : chưa phải là

- Đuôi câu phủ định, che khuất danh từ nhằm mục đích phủ định công ty ngữ- Đuôi câu này có nghĩa là "Không bắt buộc là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật trong giờ Hàn, là dạng đậy định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > loại này chưa phải quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị đó không hẳn giáo sư của chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên trường đoản cú nối giữa 2 danh từ, để trình bày sự xẻ sung

- Được dịch là "Và"- Còn có nghĩa là "với" khi sử dụng trong cấu tạo (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào đó + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi ăn cơm cùng thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi đến lớp với các bạn tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ trang trọng lịch sự nhất đến động từ/tính từ- Động/tính từ có phụ âm cuối + 습니다- Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi ăn uống cơm+ 지금 잡니다 > hiện nay tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> thời tiết nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > tính năng này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- phân tách đuôi kính ngữ thân thiện cho Động từ/tính từ- cường độ kính ngữ tốt hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia thành 3 ngôi trường hợpTrường phù hợp 1: V/A + 아요- Động tính từ cất nguyên âm 아 trước 다 và không tồn tại phụ âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính từ chứa nguyên âm 아/오 trước 다 phân chia với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường thích hợp 2: V/A + 어요- tất cả động tính trường đoản cú không cất nguyên âm 아/오 trước 다 phân tách với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường hòa hợp 3: V/A + 여요- toàn bộ động tính từ hoàn thành bằng 하다 chia với 어요 và thay đổi thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Chú ý- các động tính từ đựng nguyên âm 어,내 trước 다 chỉ phân tách với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Ở, tại, từ

- Trợ trường đoản cú 에서 thua cuộc động từ bỏ chỉ địa điểm chốn- N + 에서 được dùng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" khi câu xong bằng rượu cồn từ hành vi (không bắt buộc động từ bỏ di chuyển) như ăn, uống, bạn bè dục... để miêu tả nơi mà hành vi diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn cơm sinh sống nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi đọc sách ở thư viện- Được dịch là "Từ" khi câu xong bằng hành động dịch rời như xuất phát, mang lại từ, đem ra..., để diễn tả nơi mà hành vi xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > xe bus này khởi đầu từ trạm xe bus chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Ở, Vào

- Trợ tự 에 che khuất danh từ bỏ chỉ chỗ chốn- N + 에 được dùng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" lúc câu xong bằng động từ chỉ sự di chuyển như đi, đến, đặt... để diễn đạt nơi mà hành động hướng đến- Được dịch là "ở" khi câu kết thúc bằng cồn từ chỉ sự sống thọ 있다/없다 (ở, ko ở/ có, ko có)+ 학교에 가요-> Tôi đi cho trường+ 집에 있어요-> Tôi ở nhà

- Trợ từ 에 che khuất danh trường đoản cú chỉ thời gian- Được dịch với "Vào" (thời gian nào đó)+ 월요일에 > Vào sản phẩm công nghệ 2+ 한 시에 > vào lúc 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp lấp định cồn từ/tính tự trong tiếng Hàn- Được dịch là không- Được sử dụng phần lớn trong văn nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > bây giờ tôi không đi mang đến trường+ 날씨가 안 추워요> tiết trời không lạnhChú ý: Động từ chấm dứt bằng nơi bắt đầu 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> bà bầu tôi không nấu ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp lấp định cồn từ/tính tự trong tiếng Hàn- Được dịch là không- giống như ngữ pháp 14, tuy vậy ngữ pháp này hay được sử dụng phần lớn trong văn viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không mua cái này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, ko có

- Ngữ pháp sở hữu- 있다/없다 đứng sau danh từ bỏ chỉ người, vật... Mà công ty ngữ sở hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không bao gồm (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi bao gồm tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không tồn tại xe

 

17. N + 에 있다/없다: Ở, không ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không bao gồm (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> công ty tôi làm việc TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> chúng ta tôi không tồn tại (ở) nhà

 

18. Nơi chốn + địa chỉ + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không gồm (없다)" gì đó- các danh từ địa chỉ : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: bên phải, 왼쪽 : mặt trái, 안: trong, 밖: ngoài, 가운데: giữa, 옆: mặt cạnh, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách nghỉ ngơi trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > công ty tôi sinh sống sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linh sinh sống bên đề xuất Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối giữa 2 rượu cồn từ hoặc tính trường đoản cú với nhau biểu đạt vế sau bổ sung cập nhật cho vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi hiểu sách với ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn uống ngày ngon cùng hơi cay

20.

Xem thêm: Tiểu Sử Cindy Thái Tài, Nghệ Sĩ Chuyển Giới Đầu Tiên Tại Việt Nam

V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì thừa khứ- Được dịch là "đã"- phân tách với hễ từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đang đi tới trường+ 책을 읽었어요> Tôi vẫn đọc sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu cầu khiến, yêu cầu fan nghe thao tác gì một cách lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học tập chăm chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > hãy đọc nhiều sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi ước rủ rê một biện pháp lịch sự, mong mỏi muốn người đối diện cùng thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > chúng ta cùng đi dến ngôi trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng ăn món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 thua cuộc danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 rất có thể thay thế cho các trợ trường đoản cú 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tiếng Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh và cũng uống cafe nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ hai tôi cũng học Taekwondo nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 lép vế danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 hoàn toàn có thể thay thế cho những trợ tự 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ gồm Hoa là fan VN+ 오늘 빵만 먹어요 > bây giờ tôi chỉ ăn uống bánh mì thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, mà lại mà

- 지만 đứng sau động từ/tính từ miêu tả sự trái lập giữa 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> tiếng Hàn cực nhọc nhưng thú vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > từ bây giờ tôi gồm lớp học nhưng lại mày mai tôi không có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? biểu đạt việc hỏi ý kiến kẻ đối diện về việc gì đó hoặc rủ rê ai làm việc gì đó.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> mai sau đi coi phim nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (Bạn thấy) dòng áo này đẹp nhất không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 biểu đạt sự cảm thán của tín đồ nói về việc việc, sự đồ gia dụng nào đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> hôm nay thời tiết nóng ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động trường đoản cú kính ngữ

- Kính ngữ hoá cồn từ, biến động từ thường xuyên thành cồn từ kính ngữ, diễn đạt sự tôn trọng của người nói cùng với ngôi trang bị 2, ngôi máy 3 (không dùng cho ngôi lắp thêm 1)- tương tự việc chuyển đổi từ hễ từ Ăn > sử dụng bữa, chết > Qua đời...- Động tính từ gồm phụ âm cuối chia với 으시다, rượu cồn tính từ không có phụ âm phân tách với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: tự ~ đến

- Ngữ pháp biểu đạt khoảng giải pháp thời gian, tự mốc thời hạn này mang lại mốc thời hạn khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tiếng Hàn từ thứ hai đến máy 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ trong ngày hôm qua đến hôm nay tôi học thi siêng chỉ

 

30. N 에서~ N까지: từ ~ đến

- Ngữ pháp diễn tả khoảng biện pháp địa lý, từ địa điểm này mang lại nơi khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe buýt từ công ty tôi mang đến trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi đi bộ từ trường mang đến thư viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vì...nên

- Ngữ pháp này được dùng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" khi diễn tả 2 hành động xảy ra theo lắp thêm tự thời gian trước với sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi nạp năng lượng cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi tỉnh dậy rồi cọ mặt- Được dịch là "Vì...nên..." để mô tả nguyên nhân và kết quả, vế trước là vì sao của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> vì chưng trời mưa yêu cầu tôi không đến lớp được

 

Chú ý: Trước 아/어/여서 không chia quá khứ, và sau 아/어/여서 ko chia ước khiến, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành vi trong tương lai tất cả sự tính toán, dự tính- Động tính từ gồm phụ âm cuối phân chia với 을 거예요, đụng tính từ không tồn tại phụ âm cuối phân tách với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> năm sau tôi vẫn kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > cuối tuần này tôi đang nhận bằng giỏi nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp diễn đạt thể hiện hành động trong tương lai chưa có sự tính toán lâu dài nhưng bao gồm sự quyết trung ương của fan nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi vẫn học siêng chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > sau này tôi đang đi mang lại trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu mô tả sự bức tường ngăn của fan nói với người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng coi TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > chúng ta đừng ăn thứ này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp biểu đạt việc mà nhà ngữ đề nghị làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi yêu cầu học tiếng Hàn siêng chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > bạn phải tập TD các vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu nghi ngại thể hiện nay sự muốn muốn, đồng tình, xác thực của tín đồ nói từ tín đồ đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Ở đây tốt thật nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp miêu tả một hành vi đang ra mắt ở hiện nay tại, là thì bây giờ tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi vẫn làm bài xích tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan sẽ nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp bộc lộ sự mong muốn của tín đồ nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi hy vọng mua mẫu áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi mong xem bộ phim truyền hình này

 

39. 못 + V : không được

- Ngữ pháp mô tả khả năng ko thể xảy ra của câu hỏi gì đó, dù người muốn có muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước hễ từ, mặc dù nhiên, với cồn từ xong bằng 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Trời mưa phải tôi không tới trường được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì bên phía ngoài ồn ào quá cần tôi không triệu tập được

40. V + 지 못하다: ko được

- Ngữ pháp này hoàn toàn tương từ bỏ 못 + V- Ngữ pháp này hay sử dụng trong văn viết, còn 못 + V hay được sử dụng trong văn nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Trời mưa đề xuất tôi không tới trường được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > bây giờ tôi bị nhức tay đề nghị tôi không nghịch Piano được 

41. V/A + 으면/면: ví như ... Thì

- Ngữ pháp biểu đạt điều khiếu nại và tác dụng của một vấn đề nào đó- Được dịch là nếu...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có nhiều tiền tôi sẽ tải nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > trường hợp học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ có thể nhận học tập bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp miêu tả dự định của bạn nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> ngày mai tôi định đi bệnh viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi ăn uống cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: có tác dụng việc gì đấy CHO ai đó

- Đuôi câu thể hiện việc chủ ngữ thao tác làm việc gì mang đến ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> xong giờ học thì gọi cho tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy đến tôi mượn tiền nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này thực hiện trong 2 ngữ cảnh- Danh từ bao gồm phụ âm cuối chia với 으로, danh từ không tồn tại phụ âm cuối phân tách với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" để miêu tả phương thức, phương cách làm việc gì đó- Được dịch là "đến" khi đứng sau danh từ nơi chốn để biểu đạt hướng của hành động đến ở đâu đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > tra cứu kiếm bởi Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu nạp năng lượng cơm bằng đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? xe bus này đi mang lại trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 đứng sau danh trường đoản cú chỉ người, miêu tả đối tượng mà hành động hướng đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 thường dùng trong văn viết, 한테 hay được dùng trong văn nói, 께 dùng cho người có vai vế béo (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi nhờ cất hộ thư mang đến bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi hotline dt cho ba mẹ

✌️ bài viết được biên soạn bởi : Du học hàn quốc mochijewellery.com