Tùy Đường Diễn Nghĩa,

1.

Bạn đang xem: Tùy đường diễn nghĩa,

Tùy Đế chứa quân chỉ chiếm đất bên Trần2. Dương Quảng dèm pha mưu chiếm ngôi Thái tử3. Lộ hùng tâm, Lý Tĩnh tế Tây Nhạc4. Thành Tế Châu kỹ năng lập thần5. Tần Thúc Bảo giữa mặt đường cứu Lý công6. Ngũ hoa trận, sử dụng Tự Xương miếu núi gắn hôn7. Trệu thái thú thưởng phạt kịp thời8. Cố kỉnh giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan9. Vào tiệm rượu, bỗng gặp gỡ người thân10. Miếu Đông Nhạc hero mắc bệnh11. Dầm bão tuyết, Phàn con kiến Uy tìm bạn hiền12. Rừng chế tác Giác hở cửa ngõ chuốc tai ương13. Trương Công Cẩn vì nghĩa góp bạn14. Múa giản trước ba quân, tăm tiếng Tần Quỳnh15. Tần Thúc Bảo về quê nuôi bà bầu già16. Chùa Báo Đức đền rồng ơn đắp tượng17. Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá mong gấm18. Gái vương vãi Uyển coi đèn mắc vạ19. Thoả thích chưng dâm, khuyến mãi thiếp thân phụ hộp giải lụa20. Hậu phi đội dấu cung nga, sở hữu ân cung cấp ái21. Mượn quán rượu, kết nghĩa kim lan22. Phân phát lệnh tiễn, Hùng Tín truyền danh23. Thân tiệc rượu, kể toàn chuyện ăn cướp24. Sương tuyết người mẹ già, tính năng kính dâng lễ thọ25. Lý Huyền Thúy gỡ nguy cứu chúng ta hiền26. Đậu tiểu thư hoá trang lánh quê người27. Thuộc kiệt sức dân, Dượng Đế đào sông, xây cung điện28. Bọn cung nhân cắt vải làm hoa29. Tùy Dượng Đế nhị viện xem hoa30. Hát bài xích mới, Bảo Nhi mong muốn bề sủng ái31. Tiết Dã Nhi múa tìm góp tiệc vui32. Địch Khứ Tà vào hang sâu33. Thư Dương mất chức bởi vì chạm nọc quan34. Hoa đào nước chảy kiếm tìm vui thú35. Ngày xả stress nhịp, đóng giả người tình Tát quan lại âm36. Quan tiền Văn điện, Ngu gắng Nam thảo chiếu37. Tôn An Tổ thuyết phục Đậu kiến Đức không còn lẽ38. Dương Nghĩa Thần ra quân phá giặc cỏ39. Vua Trần, vua Tùy kể chuyện tình thâm nám u40. Đê sông Biện, ngự ban họ Dương mang lại cây liễu41. Bước cùng, Lý Huyền Thúy lo bề hôn thú42. Ham thưởng to, Chiêm Khí Tiên vứt mạng43. Liên Cự Chân bày mưu lừa trả Liễu44. Ninh phu nhân giữa đường thoát nạn45. Thị trấn Bình Nguyên, Thúc Bảo gặp gỡ may bay chết46. Thịt Địch Nhượng, Lý Mật phụ bạn47. Xem hoa quỳnh, vui tàn, Tùy hết48. Nhờ diệu kế, một bạn về đường49. Thuyền câu cất tiếng hát, chiên địch tạm thừa nhận quân thần50. Mượn tay giặc, nghĩa thần khử phản thần51. Chúa chân mệnh bên lao thân hãm52. Rắp báo ơn, cụ Dân bắt cóc người mẹ bạn53. Giả mộng gặp gỡ Chu Công, Vương ráng Sung diệt Ngụy54. Bà bầu hưởng ơn vua, Trình Giảo Kim ân oán thù quên hết55. Mậu Công khóc trước tía quân, nghiêm trang tang lễ56. Vượt ác thú, Chu Xán mổ người ăn uống thịt57. Đổi lời thư, Đậu công chúa từ hôn58. Đậu loài kiến Đức bị bắt ở cửa ngõ hang59. Trai lỡ vận, họp mặt công ty tù60. Ra công ty tù, anh hùng chết thảm61. Hoa Hựu Lan nén lòng, duy trì trọn chí62. Nàng nữ nam giới nam, đẹp mắt đôi đẹp mắt lứa63. Vương ráng Sung quên ơn lại phản64. đái Tần vương vãi treo đai cửa cung cấm65. Triệu vương hùng cứ Long Hổ quan66. Cung Đơn Tiêu, cung phi dèm nịnh67. Am bạn nữ Trinh, phi chúa tu hành68. Theo ý hoàng hậu, cung bạn nữ được về69. Mã Tân Vương cọ chân rượu quý70. Đưa linh xây mộ: Tùy Tiêu Hậu71. Vũ Tài nhân nuôi tóc lại về cung72. Trương Xương Tông xức gội xạ hương73. An Kim Tàng mổ ruột kêu oan74. Đổi thương hiệu nước, thiếu nữ làm vua75. Thỏa tình si, ông xã vợ team ơn76. Dựng lầu gấm, cung tần bình thơ77. Thuốc độc giết thịt hôn quân, như trò con trẻ78. Thượng hoàng tốt, không cứu nổi công chúa hư79. Lựa ý tứ, Giang Thái Tần truy vấn hoan80. An Lộc sơn vào cung gặp quý phi81. Nuông chiều chiều thừa trớn: vệ sinh con, ban tiền82. Lý Trích Tiên vâng chiếu, đáp thư nước ngoài83. Đưa mắt xanh, học sĩ biết anh hùng84. Thần đàn bà thoát bình phong, ẩn hiện nay mắng nhiếc85. La Công Viễn thư gửi Thục đương quy86. Điện trường Sinh, nửa đêm thề nguyền87. Chim anh vũ tụng gớm thành phật88. Đất Phạm Dương, tiết độ sứ có tác dụng phản89. Đường Minh Hoàng mộng mị thấy quỷ90. Thề trung trinh, Nhan Châu Khanh khởi nghĩa91. Cửa Thu Diên, vua tôi dỡ thân92. Đóng Linh Vũ, thái tử lên ngôi93. Hồ nước Ngưng Bích, Lôi Hải Thanh tuẫn tiết94. An Lộc sơn bị đâm xổ ruột bị tiêu diệt ngay95. Lý nhạc công thổi sáo gặp gỡ tiên ông96. Liều trăm mạng, Quách Tử Nghi báo nghĩa97. Đạt Hề Doanh Doanh chắp ái tình xưa98. Được mẫu tất gấm, bà lão hái ra tiền99. Xét tội phản, vua nhớ ơn tôi, định tha100.

Xem thêm: Các Shop Bán Quần Áo Đẹp Trên Shopee (Update 2021), Top 10 Shop Quần Áo Uy Tín Trên Shopee

Đưa thanh lịch cung phái mạnh Nội, ly con gián tình phụ tử

1">1. Tùy Đế chứa quân chiếm phần đất nhà Trần2">2. Dương Quảng dèm pha mưu chiếm ngôi Thái tử3">3. Lộ hùng tâm, Lý Tĩnh tế Tây Nhạc4">4. Thành Tế Châu kĩ năng lập thần5">5. Tần Thúc Bảo giữa đường cứu Lý công6">6. Ngũ hoa trận, sử dụng Tự Xương miếu núi gắn hôn7">7. Trặc thái thú thưởng phạt kịp thời8">8. Nạm giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan9">9. Vào tiệm rượu, bỗng gặp mặt người thân10">10. Miếu Đông Nhạc hero mắc bệnh11">11. Dầm bão tuyết, Phàn con kiến Uy tìm chúng ta hiền12">12. Rừng tạo Giác hở cửa chuốc tai ương13">13. Trương Công Cẩn vị nghĩa góp bạn14">14. Múa giản trước bố quân, nức tiếng Tần Quỳnh15">15. Tần Thúc Bảo về quê nuôi người mẹ già16">16. Chùa Báo Đức đền rồng ơn đắp tượng17">17. Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá mong gấm18">18. Gái vương Uyển coi đèn mắc vạ19">19. Mặc tình chưng dâm, tặng thiếp phụ vương hộp giải lụa20">20. Thê thiếp đội vệt cung nga, mua ân phân phối ái21">21. Mượn cửa hàng rượu, kết nghĩa kim lan22">22. Phát lệnh tiễn, Hùng Tín truyền danh23">23. Giữa tiệc rượu, kể toàn chuyện ăn cướp24">24. Sương tuyết bà mẹ già, tác dụng kính dâng lễ thọ25">25. Lý Huyền Thúy gỡ nguy cứu các bạn hiền26">26. Đậu tè thư cải dạng lánh quê người27">27. Thuộc kiệt sức dân, Dượng Đế đào sông, xây cung điện28">28. Lũ cung nhân giảm vải làm cho hoa29">29. Tùy Dượng Đế nhì viện coi hoa30">30. Hát bài xích mới, Bảo Nhi mong mỏi bề sủng ái31">31. Máu Dã Nhi múa kiếm góp tiệc vui32">32. Địch Khứ Tà vào hang sâu33">33. Thư Dương mất chức bởi chạm nọc quan34">34. Hoa đào nước chảy kiếm tìm vui thú35">35. Ngày giải trí nhịp, đóng góp giả bồ Tát quan lại âm36">36. Quan tiền Văn điện, Ngu gắng Nam thảo chiếu37">37. Tôn An Tổ thuyết phục Đậu kiến Đức hết lẽ38">38. Dương Nghĩa Thần ra quân phá giặc cỏ39">39. Vua Trần, vua Tùy nhắc chuyện tình thâm u40">40. Đê sông Biện, ngự ban họ Dương cho cây liễu41">41. Cách cùng, Lý Huyền Thúy lo bề hôn thú42">42. Yêu thích thưởng to, Chiêm Khí Tiên bỏ mạng43">43. Liên Cự Chân bày mưu lừa đưa Liễu44">44. Ninh phu nhân giữa đường thoát nạn45">45. Huyện Bình Nguyên, Thúc Bảo chạm chán may bay chết46">46. Giết mổ Địch Nhượng, Lý Mật phụ bạn47">47. Xem hoa quỳnh, vui tàn, Tùy hết48">48. Nhờ diệu kế, một các bạn về đường49">49. Thuyền câu đựng tiếng hát, rán địch tạm thừa nhận quân thần50">50. Mượn tay giặc, nghĩa thần khử phản thần51">51. Chúa chân mệnh bên lao thân hãm52">52. Rắp báo ơn, cầm Dân bắt cóc chị em bạn53">53. Giả mộng chạm mặt Chu Công, Vương rứa Sung khử Ngụy54">54. Chị em hưởng ơn vua, Trình Giảo Kim ân oán thù quên hết55">55. Mậu Công khóc trước ba quân, nghiêm trang tang lễ56">56. Vượt ác thú, Chu Xán mổ người ăn thịt57">57. Đổi lời thư, Đậu công chúa trường đoản cú hôn58">58. Đậu loài kiến Đức bị bắt ở cửa ngõ hang59">59. Trai lỡ vận, họp mặt nhà tù60">60. Ra đơn vị tù, anh hùng chết thảm61">61. Hoa Hựu Lan nén lòng, giữ lại trọn chí62">62. Phụ nữ nữ nam nam, đẹp nhất đôi đẹp lứa63">63. Vương ráng Sung quên ơn lại phản64">64. Tè Tần vương vãi treo đai cửa ngõ cung cấm65">65. Triệu vương hùng cứ Long Hổ quan66">66. Cung Đơn Tiêu, vợ dèm nịnh67">67. Am nữ giới Trinh, phi chúa tu hành68">68. Theo ý hoàng hậu, cung con gái được về69">69. Mã Tân Vương rửa chân rượu quý70">70. Đưa linh xây mộ: Tùy Tiêu Hậu71">71. Vũ Tài nhân nuôi tóc lại về cung72">72. Trương Xương Tông xức gội xạ hương73">73. An Kim Tàng mổ bụng kêu oan74">74. Đổi thương hiệu nước, đàn bà làm vua75">75. Thỏa tình si, ông chồng vợ team ơn76">76. Dựng lầu gấm, cung tần bình thơ77">77. Dung dịch độc làm thịt hôn quân, như trò bé trẻ78">78. Thượng hoàng tốt, không cứu giúp nổi công chúa hư79">79. Lựa ý tứ, Giang Thái Tần truy hoan80">80. An Lộc tô vào cung gặp quý phi81">81. Nuông chiều chiều vượt trớn: tắm con, ban tiền82">82. Lý Trích Tiên vâng chiếu, đáp thư nước ngoài83">83. Đưa mắt xanh, học sĩ biết anh hùng84">84. Thần thanh nữ thoát bình phong, ẩn hiện tại mắng nhiếc85">85. La Công Viễn thư gửi Thục đương quy86">86. Điện trường Sinh, nửa đêm thề nguyền87">87. Chim anh vũ tụng kinh thành phật88">88. Đất Phạm Dương, huyết độ sứ có tác dụng phản89">89. Đường Minh Hoàng nằm mộng thấy quỷ90">90. Thề trung trinh, Nhan Châu Khanh khởi nghĩa91">91. Cửa ngõ Thu Diên, vua tôi tháo dỡ thân92">92. Đóng Linh Vũ, thái tử lên ngôi93">93. Hồ Ngưng Bích, Lôi Hải Thanh tuẫn tiết94">94. An Lộc đánh bị đâm xổ ruột chết ngay95">95. Lý nhạc công thổi sáo chạm mặt tiên ông96">96. Liều trăm mạng, Quách Tử Nghi báo nghĩa97">97. Đạt Hề Doanh Doanh chắp tình ái xưa98">98. Được dòng tất gấm, bà lão hái ra tiền99">99. Xét tội phản, vua nhớ ơn tôi, định tha100">100. Đưa thanh lịch cung nam giới Nội, ly con gián tình phụ tử
*

*
WRITE COMMENTreviews/comments

Please SIGN IN khổng lồ Write a Comment
Member ID:
Password:
if you don"t have a vm account, go here to lớn REGISTER
TRUYỆN DÀI • TRUYỆN NGẮN • TRUYỆN DỊCH • TẬP TRUYỆN • TRUYỆN TÌNH CẢM • TRUYỆN TRINH THÁM • TRUYỆN GIÁN ĐIỆP • TRUYỆN tởm DỊ • TRUYỆN TIẾU LÂMTRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒ • TRUYỆN TÌNH DỤC • TRUYỆN KIẾM HIỆP • TRUYỆN DÃ SỬ • TRUYỆN nước trung hoa • THƠ • TẠP CHÍ • PHI HƯ CẤU • ENGLISH EBOOKS • EBOOKS FRANÇAIS • TRUYỆN KỊCH • EBOOKS by MEMBERS • TỰ LỰC VĂN ĐOÀN • GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN phái mạnh 1957-1975 • GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌC • TRUYỆN xuất xắc TIỀN CHIẾN • TRUYỆN MIỀN phái mạnh TRƯỚC 1975 • TỦ SÁCH TUỔI HOA • TÍN ĐỨC THƯ XÃ • MỤC LỤC TÁC GIẢ
*
*
*
*
*
*
*