Lập Bảng Bình Phương Từ 0 Đến 20


*

*

a. Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20.Bạn vẫn xem: Lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ 0 đến 20b. Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10.

Bạn đang xem: Lập bảng bình phương từ 0 đến 20

1) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

2) lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10

1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400

Lập bảng bình phương các số trường đoản cú nhiêu từ 0 cho 20

Viết từng số sau thành bình phương cảu một trong những tự nhiên 64;169;196.

Xem thêm: Món Ăn Cho Người Bị Nhiệt Miệng Nên Ăn Gì, Kiêng Gì Để Giảm Đau Và Nhanh Khỏi?

Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 10

Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một trong những tự nhiên 27;125;216

Lập bảng bình phương những số tự nhiêu trường đoản cú 0 đến 20

Viết mỗi số sau thành bình phương cảu một số trong những tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10

Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một trong những tự nhiên 27;125;216

bảng bình phương :0=0 1=1 2=4 3=9 4=16 5=25 6=36 7=49 8=64 9=81 10=100

11=121 12=144 13=169 14=196 15=225 16=256 17=284 18= 324 19=361 20=400

64=82 ;169= 132; 1962

bang lap phuong minh chiu

Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.B) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên : 64; 169; 196Bài 2:A) Lập bảng lập phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10>B) Viết từng số sau thanh lập phương của một số tự nhiên : 27; 125; 216

a)

01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142

Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20

Viết mỗi số sau thành bình phương của 1 số tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10

Viết mỗi số sau thành lập phương của 1 số tự nhiên;27,125,216

1/lập bảng bình phương (n2) của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20

2/lập bảng bình phương (n2) của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10

a)

1234567891011121314151617181920
n2149162536496481100121144169196225256289324361400

b)

12345678910
n2149162536496481100

a)

Số từ bỏ nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2.

Số từ nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33; 125= 53; 216= 63.

1.a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ 0 cho 20.b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 mang lại 10.b) Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216

1 )

a) 02=0 ; 12=1 ; 22= 4 ;32= 9; 42= 16; 52=25 ; 62= 36 ; 72= 49 ; 82= 64 ; 92= 81 ; 102= 100